تبریک سال نو

نشریه عمران و پروژه فرا رسیدن سال جدید را به محضر کلیه همراهان و پژوهشگران گرامی تبریک و شادباش عرض می نماید.