آمادگی نشریه جهت پوشش خبری رویدادهای علمی عمرانی

آمادگی نشریه جهت پوشش خبری رویدادهای علمی عمرانی

در راستای ترویج فعالیت های علمی،وفق تصمیم شورای سردبیری، این نشریه علمی آماده پوشش خبری و درج اخبار رویدادهای علمی می باشد. لطفا درخواست خود را به ایمیل زیر ارسال فرمایید:

cpjournals.com@gmail.com