آمادگی نشریه جهت پوشش خبری رویدادهای علمی عمرانی

در راستای ترویج فعالیت های علمی،وفق تصمیم شورای سردبیری، این نشریه علمی آماده پوشش خبری و درج اخبار رویدادهای علمی می باشد. لطفا درخواست خود را به ایمیل زیر ارسال فرمایید:

cpjournals.com@gmail.com