نویسنده = سید سعید طباطبائی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و مقایسه نتایج طراحی اسکله‌ شمع و عرشه به روش نیروئی و عملکردی

دوره 1، شماره 3، مرداد 1398، صفحه 10-28

سید سعید طباطبائی؛ سید حمید معافی مدنی


2. بررسی طراحی اسکله‌های شمع و عرشه به روش عملکردی

دوره 1، شماره 2، تیر 1398، صفحه 52-67

سید سعید طباطبائی؛ سید حمید معافی مدنی