پرسش‌های متداول

فرمت و استاندارد مقالات ارسالی به چه صورتی باشد؟

لطفا به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید. به صورت تفصیلی این ضوابط لازم الاجرا درج گردیده است.

آیا حتما می بایستی با استاد دانشگاهی مقاله بدهم؟

الزامی به ارسال مشترک مقاله حتما با اساتید محترم دانشگاهی نیست. مهم استاندارد بودن پژوهش، رعایت چارچوب های علمی و نو بودن موضوع و نتیجه است.

هزینه بررسی مقاله را چه زمانی باید پرداخت کنم؟

هزینه مقاله در بدو ارسال پرداخت می گردد. غیر از این هزینه، بعدا مبلغ دیگری از سوی مجله در طی فرآیند اخذ نخواهد شد. در صورت عدم پذیرش مقاله عین مبلغ صرفا به شماره حساب ارسال کننده مقاله عودت می گردد. لینک پرداخت به شرح ذیل است.


 


 


 


لینک پرداخت هزینه بررسی مقاله-کلیک کنید.


 


 


 


 

آیا نیاز به مراجعه حضوری یا پیگیری تلفنی است؟

با توجه به تعریف سیستم ایزو بر اساس استاندارد مدیریت پروژه،فرآیندها تعریف شده، مکانیزه و زمان مند است. در صورت تجاوز زمان از یک ماه، تلفنی از دبیرخانه پیگیری کنید.

حوزه و محدوده موضوعی مجله عمران و پروژه به چه صورتی است؟

حوزه های مهندسی عمران:


عمران-عمران


عمران-سازه


عمران-راه و ترابری


عمران-حمل و نقل


عمران-محیط زیست


عمران- مکانیک خاک و پی


عمران- سازه های هیدرولیکی


عمران- زلزله


==================


حوزه های مهندسی عمران مدیریت ساخت: 


مدیریت محدوده


مدیریت یکپارچگی


مدیریت هزینه


مدیریت زمان


مدیریت کیفیت


 مدیریت ریسک


مدیریت تدارکات


مدیریت منابع انسانی


مدیریت ماشین آلات


مدیریت ارتباطات


مدیریت مالی


مدیریت دعاوی


مدیریت زیست محیطی


مهندسی سیستم ها


در حوزه کلیه پروژه های عمرانی

علیرغم ثبت نام اولیه در پورتال، ایمیل رمز ورود به اینجانب ارسال نشده است. چه اقدامی باید انجام داد؟

در بدو امر مطمین شوید از لحاظ نکارشی ایمیل خود را صحیح اعلام نموده اید. در گام بعدی اسپم ایمیل خود را کنترل فرمایید. در غیر این صورت در قسمت ورود به پانل، در قسمت فراموشی رمز،مجدد ایمیل خود را وارد فرمایید تا رمز مجدد ارسال شود.


 


رمز ارسالی را حفاظت نمایید کلیه امور از ثبت نا مکاتبات نهایی از طریق همین پانل انجام می شود.

علیرغم اینکه فایل ها را بر اساس قسمت راهنمای نویسندگان در سامانه آپلود کرده ام و فیش هزینه را نیز پیوست کرده ام، اما در مرحله آخر سیستم خطا می دهد.

با دکمه بازگشت به مرحله یا مراحل قبل برگردید. مجدد داور پیشنهادی خود را معرفی کنید. آنگاه در قسمت تعهد نویسنده ، در متن تعهد مندرج در سامانه به صورت دست نویس جاهای خالی را تایپ کنید و به مرحله آخر بروید. اکنون دکمه ارسال در اختیار شماست.

آیا مقالات پذیرش شده به صورت چاپی منتشر می گردند؟

خیر،سیاست این نشریه نشر الکترونیکی و برخط و غیرکاغذی است. مقالات پذیرفته شده الکترونیکی منتشر می گردند. در صفحه نخست نیز به این موضوع اشاره گردیده است. بدیهی است ارزش چاپی و الکترونیکی بر اساس قوانین نشر یکسان است.