اخبار و اعلانات

انتشار شماره 35نشریه ماهنامه عمران و پروژه-فروردین ماه 1401 نخستین شماره قرن جدید

در ادامه روند منظم انتشار نشریه نخستین شماره قرن جدید مجله منتشر گردید.

مطالعه بیشتر

فراخوان پذیرش مقاله،جهت ژورنال عمران و پروژه

در پی نشر منظم ماهیانه مقالات علمی پژوهشگران محترم فراخوان نشر  نشریه اعلام می گردد.

مطالعه بیشتر

راهنمای درست نویسی در نگارش

راهنمای درست نویسی در نشریه قرار گرفت. جهت ملاحظه کلیک فرمایید.  

مطالعه بیشتر

نشریه عمران و پروژه و آموزش سریع روش تحقیق این قسمت:پایایی و روایی پرسشنامه

نشریه عمران و پروژه و آموزش سریع روش تحقیقاین قسمت:پایایی و روایی پرسشنامه کلیه حقوق محفوظ است. با همکاری: مهندس بابازاده

مطالعه بیشتر

نشریه عمران و پروژه و آموزش سریع روش تحقیق این قسمت:روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات در روش تحقیق

نشریه عمران و پروژه و آموزش سریع روش تحقیقاین قسمت:روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات در روش تحقیق   کلیه حقوق محفوظ است. با همکاری: مهندس بابازاده        

مطالعه بیشتر

نشریه عمران و پروژه و آموزش سریع روش تحقیق این قسمت:پروپوزال نویسی

نشریه عمران و پروژه و آموزش سریع روش تحقیقاین قسمت:پروپوزال نویسی کلیه حقوق محفوظ است. با همکاری: مهندس بابازاده  

مطالعه بیشتر

نشریه عمران و پروژه و آموزش سریع روش تحقیق این قسمت:اشکالات پژوهش

نشریه عمران و پروژه و آموزش سریع روش تحقیقاین قسمت:اشکالات پژوهش کلیه حقوق محفوظ است. با همکاری: مهندس بابا زاده

مطالعه بیشتر

نشریه عمران و پروژه و آموزش سریع روش تحقیق این قسمت:روشها و ابزار گردآوری اطلاعات

نشریه عمران و پروژه و آموزش سریع روش تحقیقاین قسمت:روشها و ابزار گردآوری اطلاعات کلیه حقوق محفوظ است. با همکاری: مهندس بابازاده  

مطالعه بیشتر

آمادگی نشریه عمران و پروژه جهت نشر پرسشنامه های پژوهشی به صورت رایگان

نظر به مصوبه شورای سردبیری مجله و در راستای فراهم سازی بستری برای نشر و گسترش امور پژوهشی، نشریه عمران و پروژه به عنوان مرجع علمی در حوزه مهندسی عمران و مهندسی مدیریت ساخت و مدیریت پروژه، آماده دریافت و نشر رایگان پرسشنامه های مرتبط پژوهشگران محترم جهت بهره مندی از جامعه مخاطب متخصص این مجله می باشد. جهت ارسال متن و لینک پرسشنامه تنظیمی مراتب به ایمیل جواب سریع مجله ارسال گردد.

مطالعه بیشتر