کلیدواژه‌ها = مهاربند کمانش تاب
بررسی تأثیر استفاده از مهاربندهای کمانش‌تاب با مقطع مستطیلی در مقاوم‌سازی قاب‌های خمشی بتن مسلح

دوره 2، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 11-33

کوروش مهدی زاده؛ سیده وحیده هاشمی؛ عباسعلی صادقی؛ نسترن عبدالهی


تاثیر تغییرات جنس و مشخصات تیر پیوند بر عملکرد چرخه ای مهاربند کمانش تاب برون محور

دوره 2، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 39-50

وحید صابری؛ حمید صابری؛ عرفان علی پور؛ عباسعلی صادقی