کلیدواژه‌ها = مدیریت
تعداد مقالات: 3
1. نقش دل در مدیریت

دوره 2، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 80-86

کامران کیانپور


2. مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه

دوره 1، شماره 9، بهمن 1398، صفحه 62-72

مهدا طاهری نخست


3. مهندسی ارزش ،ابزاری مفید جهت تصمیم گیری مدیران

دوره 1، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 62-67

کامران یکتایی