کلیدواژه‌ها = شهرداری یزد
بررسی روشهای تامین مالی پروژه های عمرانی شهرداری یزد با تاکید بر روش های نوین مالی

دوره 3، شماره 10، دی 1400، صفحه 73-86

سید ولی میر حسینی؛ محمد مهدی زارع؛ محمد مهدی کبیری علی‌آباد