تعداد مقالات: 52
28. الگوی علّی توسعه پایدار محیط زیست براساس مدیریت دانش و بهره وری سبز

دوره 1، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 39-54

سامان زاهدی درشوری؛ عباس ثابت


31. مقابله بابلایای طبیعی و مدیریت بحران

دوره 1، شماره 7، آذر 1398، صفحه 54-59

حسین شیخ حسنی؛ علی علی اوسطی


34. اولویت‌بندی شاخص های خرابی لرزه ای در قاب های خمشی فولادی نامنظم

دوره 2، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 41-60

عباسعلی صادقی؛ سیده وحیده هاشمی؛ کوروش مهدی زاده


35. تاثیر ستون های سنگی محصور شده با ژئوتکستایل ها در بهسازی خاک

دوره 1، شماره 6، آبان 1398، صفحه 45-58

بهزاد عبادی؛ رحمان شریفی؛ محمود نیکخواه شهمیرزادی


36. بررسی طراحی اسکله‌های شمع و عرشه به روش عملکردی

دوره 1، شماره 2، تیر 1398، صفحه 52-67

سید سعید طباطبائی؛ سید حمید معافی مدنی


42. بررسی روش‌های پایدارسازی در دامنه ناپایدار مسیر جاده‌ها و تعیین مناسب‌ترین روش

دوره 1، شماره 6، آبان 1398، صفحه 59-76

مهدی کاوه؛ رحمان شریفی؛ محمود نیکخواه شهمیرزادی


43. مهندسی ارزش ،ابزاری مفید جهت تصمیم گیری مدیران

دوره 1، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 62-67

کامران یکتایی


44. بررسی نقش و کاربرد مهندسی ارزش در بهبود طراحی ساختمان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 62-69

افسانه پزشکی؛ امیر حسین خامنه؛ فرهام مقدم راد


شماره‌های پیشین نشریه