| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
روش های مقاوم سازی و تقویت سازه بتنی

مهرداد مشایخ فر

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1402، ، صفحه 38-59

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.173264

چکیده
  اﻳﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻌﺪاد وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در آن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﻫﻤﻮاره زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات ﻓﺮاوان ﺟﺎﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ و اﺗﻼف ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎری روی ﭘﺪﻳﺪه زﻟﺰﻟﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ...  بیشتر

بررسی عددی اعضای فشاری بتن مسلح هیبریدی FRP و مدل سازی آن تحت بارگذاری هم مرکز

بهزاد ایوبی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 51-69

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.394539.1193

چکیده
  یکی از چالش های استفاده از سازه های بتن مسلح، خوردگی آرماتورها در محیط های مهاجم و خورنده مانند سازه های دریایی، پل ها و ... می باشد که نهایتاً منجر به تخریب سازه های بتنی خواهد شد. برای حل مشکل خوردگی در این دسته از سازه ها، متخصصان به سمت استفاده از میلگردهایی با پوشش اپوکسی به عنوان جایگزینی مناسب برای میلگردهای معمولی روی آوردند. ...  بیشتر

مقاوم سازی ستون کوتاه کلاهک دار بتن مسلح به وسیله‌ی تسمه فولادی تحت بارگذاری رفت و برگشتی به روش اجزاء محدود

رضا شیروانی شیری؛ مرتضی جمشیدی؛ میثم معمار

دوره 3، شماره 9 ، آذر 1400، ، صفحه 11-31

چکیده
  ستون‌های کوتاه در مقایسه با ستون‌های معمولی به دلیل سختی بیشتر، نیروی زلزله بیشتری را جذب می‌کنند. به همین دلیل ستون‌های کوتاه در هنگام وقوع زلزله آسیب جدی می بیند و بعضاً باعث تخریب کل سازه می‌شوند. ثابت شده است که وقتی ستون‌های کوتاه به اندازه ستون‌های بلند در معرض جابجایی قرار می گیرند، میزان انرژی بیشتری را به خود جذب می‌نمایند. ...  بیشتر

بهینه سازی تیر مسلح بتنی تقویت شده با میلگرد و ورق FRP در متدهای نصب مختلف به روش اجزاء محدود

سعید رادمنش؛ روزبه آقامجیدی

دوره 3، شماره 2 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 32-47

چکیده
  مقاوم سازی خمشی تیرهای بتن مسلح با مصالح کامپوزیت از متداول‌ترین روش های تقویت سازه می باشد. مصالح کامپوزیت دارای مزایای متعددی مانند سهولت در اجرا، دسترسی آسان، هزینه نسبتاً پایین، افزایش میزان ظرفیت باربری، وزن کم و غیره می باشد، اما علرغم تمامی این مزایا نیز بکارگیری این مصالح دارای معایبی هم می باشند که از جمله می‌توان به شکست ...  بیشتر