| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

  • آدرس: تهران، میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، پلاک 146، واحد 6
  • کد پستی: 1564876133
  •  ایمیل رسمی مجله عمران و پروژه: info@cpjournals.net
  •  ایمیل رسمی شماره 2 مجله-پاسخ سریع: cpjournals.com@gmail.com
  • وب سایت:  http://www.cpjournals.com
  • فکس دفتر نشریه عمران و پروژه:  

02179491756    داخلی 821

  • تلفن دفتر نشریه عمران و پروژه: 

021-77657908

  • ساعات تماس: 10 الی 16
  • سامانه پیامکی:

90009750

نه-سه تا صفر-نه-هفتصد و پنجاه

  • آدرس پستی: تهران، صندوق پستی 5877-14155