| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

  • کلیات:

سیاست داوری مجله سیاست یک سر ناشناس (Single blind) است.

پذیرش مقالات از زمان ارسال دست نوشته تا نتیجه بررسی حداکثر 30 روز زمان می برد. این امر با توجه به تکنیک های زمانی مدیریت پروژه، فرآیند سازی و مدل گردیده و کلیه امور استاندارد در این چارچوب زمانی عملیاتی می گردند.

مولفین محترم بعد از ثبت نام در سامانه و ارسال مقاله، صرفا از طریق سامانه پیگیر امور باشند.

دست نوشته ها در صورتیکه در چارچوب موضوع مجله بوده باشند از سوی سردبیر به دبیر تخصصی ارجاع و داوران مربوطه تایید(2 داور) و فرآیند مربوطه عملیاتی می گردد. کلیه بازخوردهای نظریه داوران بلافاصله به مولفین محترم منعکس و در نهایت عدم پذیرش، پذیرش مشروط( با اصلاحات) و یا پذیرش قطعی آن در موعد زمانی مقرر و با تایید هیات تحریریه اعلام و ابلاغ می گردد. در صورت پذیرش سریعا می بایستی جهت قطعیت موضوع هزینه مربوطه از طریق درگاه پرداخت گردد.

  •  جزییات تفصیلی:

الف) پس از ثبت نام و ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر ظرف دو روز کاری) توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. (لطفاً جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به‌طور دقیق بر پایه راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید).

ب) در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و شورای دبیران مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله حدوداً یک هفته کاری به طول خواهد انجامید.

ج) پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله برای داوران ارسال خواهد شد. فرآیند داوری مقالات بر اساس حداقل نظر دو داور اعمال و بدین شرح است:

۱- اگر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.

۲- اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله رد خواهد شد.

۳- اگر نظر دو داور بازنگری کلی یا جزئی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده ارجاع داده خواهد شد.

۴- اگر نظر یک داور بازنگری جزئی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال یا بر اساس نظر داور سوم و با توجه به نظر داور اول، بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.

د) پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.

و) هر هفته ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از دو هفته ، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد. با توجه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه‌نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان، اخذ پذیرش در این نشریه حدود یک ماه (در صورت تایید نهایی داوران) به طول خواهد نجامید.

  • دیاگرام فرآیند پذیرش مقالات: