فرایند پذیرش مقالات

سیاست داوری مجله سیست یک سر ناشناس (Single blind) است

پذیرش مقالات از زمان ارسال دست نوشته تا نتیجه بررسی حداکثر 30 روز زمان می برد. این امر با توجه به تکنیک های زمانی مدیریت پروژه، فرآیند سازی و مدل گردیده و کلیه امور استاندارد در این چارچوب زمانی عملیاتی می گردند.

مولفین محترم بعد از ثبت نام در سامانه و ارسال مقاله، صرفا از طریق سامانه پیگیر امور باشند.

دست نوشته ها در صورتیکه در چارچوب موضوع مجله بوده باشند از سوی سردبیر به دبیر تخصصی ارجاع و داوران مربوطه تایید(3 داور) و فرآیند مربوطه عملیاتی می گردد. کلیه بازخوردهای نظریه داوران بلافاصله به مولفین محترم منعکس و در نهایت عدم پذیرش، پذیرش مشروط( با اصلاحات) و یا پذیرش قطعی آن در موعد زمانی مقرر و با تایید هیات تحریریه اعلام و ابلاغ می گردد. در صورت پذیرش سریعا می بایستی جهت قطعیت موضوع هزینه مربوطه از طریق درگاه پرداخت گردد.