درباره نشریه

درباره مجله:

 • عنوان: عمران و پروژه
 •  ناشر: انتشارات مدیریت ساخت(CM PRESS)، اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت و پروژه در کشور
 •   کشور محل انتشار: ایران
 • شاپای الکترونیکی: e-ISSN: 2676-511X
 • حوزۀ تخصصی: میان رشته ای و تخصصی: مهندسی عمران/ مهندسی مدیریت ساخت/مدیریت پروژه/مدیریت
 • اعتبار مجله: علمی تخصصی
 • زبان مجله: فارسی- با چکیده ی انگلیسی
 • تواترانتشار: ماهانه
 • نوع انتشار: الکترونیکی 
 • هزینۀ انتشار مقاله: دارد (10میلیون ریال)
 • دسترسی: آزاد به مقالات برای خوانندگان
 • نوع داوری: یک سر ناشناس
 • زمان داوری: 30 روز
 • درصد پذیرش مقالات: 23 درصد
 • ایمیل مجله: cpjournals.com@gmail.com        info@cpjournals.net 
 • ایمیل پشتیبان/ناشر: alighorbani.com@gmail.com

 حوزه و قلمرو موضوعی نشریه جهت پذیرش مقالات به شرح ذیل می باشد:

 

الف-;کلیه حوزه های مهندسی عمران

عمران-عمران

عمران-محیط زیست

 

عمران- مکانیک خاک و پی

عمران- زلزله

 

عمران-سازه 

عمران-راه و ترابری

 

عمران-حمل و نقل

 

عمران- سازه های هیدرولیکی

ب- حوزه های مهندسی عمران -مدیریت ساخت و
مدیریت پروژه

مدیریت محدوده

 

مدیریت یکپارچگی

 

مدیریت هزینه

 

مدیریت زمان

مدیریت کیفیت

 

مدیریت ریسک

 

مدیریت تدارکات

 

مدیریت منابع انسانی

مدیریت ماشین آلات

مدیریت ارتباطات

 

مدیریت مالی

 

مدیریت دعاوی 

HSE

مهندسی سیستم ها

 

مدیریت دانش

 

BIM

ج-موضوعات میان رشته ای و جدید مرتبط در حوزه کلیه پروژه های عمرانی و مبتنی بر الگوریتم های هوش مصنوعی