| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

سلام و احترام

نشریه عمران و پروژه، با افتخار، مقدم شما پژوهشگر محترم و فرهیخته ارجمند را گرامی می دارد.