| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
  • فرمت و استاندارد مقالات ارسالی به چه صورتی باشد؟
  • آیا حتما می بایستی با استاد دانشگاهی مقاله بدهم؟
  • هزینه بررسی مقاله را چه زمانی باید پرداخت کنم؟
  • آیا نیاز به مراجعه حضوری یا پیگیری تلفنی است؟
  • حوزه و محدوده موضوعی مجله عمران و پروژه به چه صورتی است؟
  • علیرغم ثبت نام اولیه در پورتال، ایمیل رمز ورود به اینجانب ارسال نشده است. چه اقدامی باید انجام داد؟
  • علیرغم اینکه فایل ها را بر اساس قسمت راهنمای نویسندگان در سامانه آپلود کرده ام اما در مرحله آخر سیستم خطا می دهد.
  • آیا مقالات پذیرش شده به صورت چاپی منتشر می گردند؟
  • چکیده انگلیسی الزامیست؟