| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
انواع بچینگ پلانت ومتعلقات آن

علی توکلی

دوره 2، شماره 10 ، دی 1399، ، صفحه 55-76

چکیده
  با توجه به مصرف بالای بتن در سازها ولزوم  استفاده از بتن با مقاومت بالا ،استفاده از بتن آماده اجباری شد. محدودیت زمان ؛از ساخت بتن تا تخلیه  وبا وجود مسافتهای زیاد و ترافیک و صرفه اقتصادی در پروژه های بزرگ ضرورت ایجاد شد که در تمام نقاط شهر کارخانه ساخت بتن در محل مناسب ایجاد شود. بچینگ پلانت با متعلقات به عنوان سازنده بتن "کارخانه ...  بیشتر