| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 مربی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

با توجه به رشد روز افزون تقاضا برای استفاده از بتن سبک پژوهش برای بدست آوردن نتیجه های بهینه از بتن سبک امری اجتناب ناپذیر است. بتن پلاستیک بتنی با مقاومت بسیار کمتر از بتن معمولی، شکل پذیری زیاد و نفوذپذیری پایین است.در این مطالعه تاثیر الیاف فولادی،پلی پروپیلن و شیشه در مقاومت کششی، فشاری و درصد جذب آب(دوام) بتن سبک پلاستیک مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور در ابتدا 10 طرح اختلاط مقدماتی که در آنها تمامی مشخصات مصالح ثابت و فقط درصد الیاف تغییر کرده است و یک طرح به عنوان طرح اختلاط مرجع (بتن فاقد الیاف) تدوین گردید.پس از انتخاب طرح شاهد آزمایشهای مقاومت فشاری، کششی ، درصد جذب آب (دوام) در سنین 7روزه و 28روزه روی نمونه ها انجام گرفت. که با توجه به نتایج می توان نتیجه گرفت که الیاف فولادی در افزایش مقاومت فشاری و کششی بتن سبک پلاستیک حاوی الیاف بسیار مفید بوده به طوریکه در بعضی از مراحل آزمایش مقاومت فشاری و کششی بتن را به بیش از 40% افزایش می دهد اما الیاف پلی پروپیلن و شیشه به خاطر خصوصیات فیزیکی و ظاهری که دارند بیشتر در کاهش درصد جذب آب یا افزایش دوام بتن در محیطهای خورنده موثر می باشند البته تاثیر هرچند اندکی در مقاومت فشاری و کششی بتن نیز دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Experimental evaluation of mechanical properties and durability of lightweight concrete containing bentonite and fibers for use in irrigation canal walls

نویسندگان [English]

  • Ghasem pachideh 1
  • amin moshtagh 2

2 MSc, civil faculty, garmsar university, garmsar, iran.

چکیده [English]

Given the growing demand for lightweight concrete research to obtain optimal results from lightweight concrete is inevitable. In this study, the influence of steel fibers, polypropylene and glass on the tensile strength, compressive strength and water absorption (durability) of lightweight concrete is investigated. For this purpose, initially 10 basic mixing schemes in which all the properties of the fixed materials and only the percentage of fibers were changed, and one design as the reference mixing scheme (concrete without fibers) were developed. After selecting the control design, the tests of compressive strength, tensile strength, percentage Water absorption (durability) was performed on the samples at 7 days and 28 days. According to the results, it can be concluded that steel fibers are very useful in increasing the compressive and tensile strength of lightweight plastic containing fiber, which in some stages of testing increases the compressive and tensile strength of concrete by more than 40% but poly fibers Propylene and glass, due to their physical and physical properties, are most effective in reducing the percentage of water absorption or increasing the durability of concrete in corrosive environments, although they have a slight effect on the compressive and tensile strength of concrete.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lightweight plastic concrete
  • fiber concrete
  • steel fiber
  • polypropylene
  • glass
  • mechanical properties
  • durability