| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 دانشگاه گیلان،گیلان،ایران

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی و برآورد دوره بازگشت بارندگی سالانه و ارائه بهترین توزیع آماری می‌باشد. بدین جهت از داده‌های بارندگی سالانه ایستگاه سینوپتیک کرج به منظور برآورد بارندگی با دوره بازگشت 200،100،50،25،5 استفاده شده است. در ادامه از آزمون‌های کادو(x ̅)،Rss ، K-S برای استفاده از بهترین توزیع آماری و در نهایت از نرم افزارsmada برای تحلیل توزیع منتخب استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد از بین توزیع‌های آماری مورد استفاده در این مطالعه، توزیع لوگ‌نرمال، مناسب ترین توزیع می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Select the best statistical distribution in estimating the rainfall return period using Smada software (Case study: Karaj city)

نویسندگان [English]

  • milad arjomand 1
  • nima sadeghiyan 2
  • sahar amini 2

1 semnan university

2 University of Gilan, Gilan, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this paper is to evaluate and estimate the annual rainfall return period and provide the best statistical distribution. Therefore, the annual rainfall data of Karaj Synoptic Station has been used to estimate the rainfall with a return period of 200,100,50,25,5. Gift tests (x ̅), Rss, K-S were used to use the best statistical distribution and finally smada software was used to analyze the selected distribution. The results of the study show that among the statistical distributions used in this study, the distribution of the lognormal is the most appropriate distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Annual rainfall
  • Statistical distributions
  • Smada software
  • Karaj Synoptic Station