| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مهندسی عمران، دانشگاه آزاد واحد شیراز، دانشکده مهندسی 2، شیراز، ایران

چکیده

امروزه بتن نقش بسیار مهمی را در مهندسی عمران و صنعت ساختمان ایفا می‌کند. از گذشته تاکنون افزایش مقاومت فشاری، دوام و روانی از مهمترین مولفه‌هایی است که مد نظر محققان تکنولوژی بتن قرار گرفته است. با توجه به اینکه آب جز یکی از مهمترین اجزا تشکیل دهنده مخلوط‌های بتنی است و حجمی 15 تا 25 درصدی از بتن را تشکیل می‌دهد، کیفیت آن نقش کلیدی را در بتن ایفا می‌کند یکی از راه‌های افزایش کارایی و مقاومت که در کشورهای بلوک شرق مثل چین و روسیه متداول است، استفاده از تکنولوزی مغناطیسی در ساخت بتن است. بدین نحو که با استفاده از تکنولوژی مغناطیسی، آب مغناطیسی تولید شده و در اختلاط بتن مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نوشتار حاضر سعی برآن است تا مروری بر مطالعات و آزمایش‌های انجام شده در رابطه با استفاده از آب مغناطیسی در مخلوط بتن صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

review article: Effects of using magnetic water in concrete mixes

نویسنده [English]

  • Mohamad Reza Bahadori

Civil Engineering, Engineering faculty 2, Azad islamic of Shiraz branch, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Today, concrete plays important role in civil engineering and construction industry. From the past until now, increasing compressive strength, durability and workability have been among the most important components considered by concrete technology researchers. Due to the fact that water is one of the most important components of concrete mixes and forms a volume of 15 to 25% of concrete, its quality plays a key role in concrete. One way to increase workability and strength in countries such as China and Russia is to use magnetic technology in concrete construction. In this way, using magnetic technology, magnetic water is produced and used in mixing concrete. In the present paper, an attempt is made to review the studies and experiments performed in connection with the use of magnetic water in concrete mixes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic water
  • compressive strength
  • tensile strength
  • durability
  • slump