| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

امروزه با افزایش جمعیت و توسعه شهرها خطوط جمع آوری فاضلاب شهری از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. با توجه به هزینه‌های بسیار زیاد اجرای تاسیسات جمع آوری فاضلاب، ارائه هرگونه روشی که بتواند هزینه‌ها را کاهش دهد، دارای اهمیت می‌باشد.از این رو در این تحقیق با استفاده از نرم افزارWater Gems که یک نرم افزار توانا در طراحی شبکه‌های جمع آوری فاضلاب شهری می‌باشد،استفاده شده است. ابتدا با استفاده از داده‌های مربوط به منطقه مورد مطالعه از قبیل آب و هوا، تراکم جمعیت و... و سپس با تعیین مصرف سرانه خانگی، عمومی، تجاری و مساحت تحت پوشش فاضلاب‌روها و... به طراحی شبکه فاضلاب پرداخته شده است. بعد از انجام محاسبات به کمک نرم‌افزار و دستی، پروفیل‌های طولی و سطح زمین، طول لوله‌ها، قطر،شیب و جهت آن‌ها ترسیم خواهد شد. نتایج مربوط به مشخصات لوله‌ها و کنترل نتایج دستی با نتیایج بدست آمده از نرم‌افزار توضیح داده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of urban wastewater collection network design by manual method and use of WaterGems software (Case study: Tehran city

نویسندگان [English]

  • Mohammad yavari
  • milad arjomand

Semnan university

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water and Sewerage Network
  • Urban Sewage
  • Longitudinal and Land Profiles
  • Water Gems Software