| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران،دانشکده مهندسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 گروه عمران، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

4 گروه عمران، موسسه آموزش عالی علاء الدوله سمنانی گرمسار، سمنان، ایران

چکیده

مقاوم سازی سازه‌های قاب خمشی بتن مسلح ضعیف در برابر بارهای جانبی امری ضروری می‌باشد. مقاوم‌سازی سازه‌های موجود یکی از مباحث مهم روز در صنعت ساختمان در ایران و در حتی سایر کشورها می‌باشد. با توجه به اینکه بسیاری از سازه‌ها به دلایل سازه‌ای، نوع کاربری، وجود تجهیزات مهم، اهمیت ساختمان و بسیاری موارد دیگر تخریب و بازسازی آنها تقریبا غیر ممکن می‌باشد، نیاز به امر مقاوم-سازی بیش از پیش احساس می‌شود. امروزه روش‌های بسیار متنوع در مقاوم‌سازی سازه‌ها در دنیا وجود دارد که بسته دانش و تکنولوژی ونیازهای منطقه مورد استفاده قرار می گیرد. در کشور ما نیز برخی از روش‌ها مانند استفاده از روش زره پوش بتنی و زره پوش فولادی، استفاده از الیاف پلیمری، جداسازهای لرزه‌ای‌، افزودن دیوار برشی بتنی و فولادی و افزودن مهاربندها و... استفاده می‌شود. هریک از روش‌های یاد شده ممکن است بنا به دلایلی چون نوع ضعف سازه، صرفه زمانی و اقتصادی، تداوم کاربری در حین عملیات مقاوم‌سازی، حفظ معماری و تجهیزات داخلی و مهمتر از همه پاسخ‌گویی طرح فنی و محاسباتی پیشنهاد گردد. از میان روش‌های موجود استفاده از مهاربند های فولادی کمانش‌تاب از پیشنهادات اصلی و مناسب می‌باشد. در این تحقیق بر روی 6 نمونه قاب مهاربندی شده توسط مهاربند کمانش‌تاب به صورت تحلیلی و با استفاده از نرم افزار ABAQUS مطالعاتی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation the Effect of Using Buckling Restrained Braces with Rectangular Cross Section in Rehabilitation of Concrete Moment Frames

نویسندگان [English]

  • Kourosh Mehdizadeh 1
  • Seyede Vahide Hashemi 2
  • Abbasali Sadeghi 3
  • Nastran Abdollahi 4

1 Department of Civil Engineering, Engineering Faculty, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran

2 Department of Civil Engineering, Sistan and Baluchestan University, zahedan, Iran

3 Department of Civil Engineering, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

4 Department of Civil Engineering, Alaodoleh Semnani Education Institute Of Semnan, Semnan, Iran

چکیده [English]

Reinforcement of weak concrete structures against lateral loads is essential. Rehabilitation of existing structures is one of the important issues of the day in the construction industry in Iran and even in other countries. Due to the fact that many structures are almost impossible to use due to reasons, type of use, the presence of important equipment, the importance of building and many other things, the need for retrofitting is felt more and more. Today, there are many varied methods in rehabilitating structures around the world, which is used in the field of knowledge and technology and the needs of the region. In our country, some methods are used, such as the use of concrete armored and steel armored vehicles, the use of polymer fibers, seismic separators, the addition of concrete and steel shear walls and the addition of braces and so on. Each of the above methods may be suggested for reasons such as structural weakness, time and economic efficiency, user continuity during retrofitting, maintaining architecture, and most importantly, answering technical and computational design. Each of the above methods may be suggested for reasons such as structural weakness, time and economic efficiency, user continuity during retrofitting, maintaining architecture, and most importantly, answering technical and computational design. Among the existing methods, the use of unbreakable steel bracelets is one of the main recommendations. In this study, 6 samples of braided curtain braced frame were made by a bulking resistant brace and analyzed using ABAQUS software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete Moment Frame Structure
  • Seismic Retrofit
  • Buckling Restrained Brace
  • ABAQUS Software