| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران

2 گروه عمران، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

با توجه به خطرات ناشی از زلزله در ساختمان‌ها، لازم است مهندسان به‌طور مستمر روش‌های جدیدتر و مناسب‌تری برای مقاومت در برابر نیروهای لرزه‌ای در نظر بگیرند. مهاربندهای کمانش‌تاب (BRB) یک سیستم نسبتاً جدید مقاوم در برابر نیروهای لرزه‌ای می‌باشند که به‌طورکلی دارای ساختار شکل‌پذیرتری نسبت به سایر سیستم‌های باربر جانبی، هستند. در این تحقیق، یک ساختمان 5 طبقه با مهاربند‌های کمانش تاب برون‌محور در نرم‌افزار ETABS طراحی و سپس قاب دو بعدی کناری در نرم‌افزار اجزا محدودی ABAQUS مدل‌سازی شده است تا بتوان تأثیر تغییرات جنس و مشخصات تیر پیوند بر عملکرد چرخه‌ای مهاربند کمانش‌‌تاب برون‌محور بررسی نمود. بدین منظور ابتدا تیر پیوند آن با فولاد نرمه ST37 سپس با فولاد پر مقاومت ST52 و نهایتاً تیر پیوند با سخت شونده و کاهش سطح جان به اندازه‌های 20٪، 40٪ و 60٪ مدل‌سازی گردیده است (جمعاً 6 مدل). نتایج نشان می‌دهد که بیشترین مقاومت مربوط به نمونه‌ای که تیر پیوند آن با سخت‌کننده می-باشد، است. همچنین بیشترین میزان پلاستیک شدن به نمونه‌ای که تیر پیوند آن با فولاد ST52 مدل شده است، متعلق است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Material and Specifications of Link Beam Variations on the Cyclic Performance of Eccentric Buckling Restrained Brace

نویسندگان [English]

  • Vahid Saberi 1
  • Hamid Saberi 1
  • Erfan Alipour 1
  • Abbasali Sadeghi 2

1 Department of Civil Engineering, Engineering Faculty, Eyvanakey University, Semnan, Iran

2 Department of Civil Engineering, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Due to the seismic dangers in the buildings, it is necessary that engineers consider newer and more suitable ways to resist against the seismic forces regularly. The Buckling Restrained Brace (BRB) are almost the new systems against the seismic forces that generally have more ductility in comparison with other lateral loading systems. In this study, the building 5 story with eccentric buckling restrained braces are designed by ETABS software and then two dimensional side frame is modelled by ABAQUS software in order to investigate the effect of material and specifications of link beam variations on the cyclic performance of eccentric buckling restrained brace. Therefore, first its link beam was modeled with soft steel ST37, then with high strength steel ST52 and finally with hardening bond and reduced surface area by 20%, 40% and 60% (6 models totally). The results show that the highest resistance is related to the sample whose link beam is with the stiffener. Also, the highest plasticity belongs to the model whose link beam is modeled with ST52.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buckling Restrained Brace
  • Eccentric
  • Link Beam
  • Cyclic Performance
  • ABAQUS Software