نقش دل در مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیرت پروژه، دانشگاه پیام‌نور مرکز کرج

چکیده

 با تکامل جوامع صنعتی و رشد روزافزون صنایع اهمیت مدیریت و رهبری بیش از بیش مشخص گردیده است به گونه ای که هدف بسیاری از نظریه­های مدیریتی نظیر انگیزش، ارتباطات و رهبری به قصد توجه ما به درک نیاز­های عاطفی، معنوی و نقش آن در اعمال و رفتار متقابل انسان­ها و به طور خلاصه تاثیر نقش دل در مدیریت بوده است.  در این مقاله خلاصه ای از کتاب نقش دل در مدیریت اثر مجتبی کاشانی شرح داده خواهد شد. هدف از مطرح کردن موضوع نقش دل در مدیریت، احیای نقش مادرانه و عاطفی و مراقبتیدر سازمان در کنار نقش پدرانه و منطقی، به منظور ایجاد روحیه، انگیزش، تقویت وجدان کار، نظم، و یگانگی با اهداف سازمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Heart's role in management

نویسنده [English]

  • Kamran Kianpor
Master's degree student in project management, Payame Noor University, Karaj Center
چکیده [English]

With industrial societies evolving, and the increasing growth of industries, the importance of management and leadership has become increasingly apparent in such a way that the aim of many management theories such as motivation, communication, and leadership was to draw our attention to the perception of emotional and spiritual needs and their role in human interaction and behavior, and in short to the influence of the heart's role in management. In this paper, a summary of Mojtaba Kashani's book The Role of the Heart in Management will be described. The aim of discussing the heart's role in management is to revive the organization's motherly and emotional role and care along with its paternal and rational function to establish morality and inspiration and enhance work conscience, order, and unity with the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management
  • heart
  • leadership