مروری بر مراحل انجام برنامه ریزی و کنترل پروژه و نقش آن درموفقیت پروژه های عمرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ومدیریت ساخت,دانشگاه پیام نور, مرکز کرج ,کرج, ایران

چکیده

امروزه برنامه ریزی و هنر مدیریت در پروژه های عمرانی نقش حیاتی را بازی میکند بطوریکه یکی از مولفه
های اصلی در روند پیشرفت پروژه ها برنامه ریزی اولیه ، سپس سازماندهی و هماهنگی منابع و در پی آن
هدایت درست و کنترل دقیق می باشد عدم توجه به این مهم می تواند نقش مخربی را ایفا کند ، همانطور
که مشاهده گردید بیشترین عامل تاثیرپذیر، هزینه و افزایش زمان و در آخر کیفیت که اثرپذیری کمتری را
در ارکان پروژه داشته است . بنابراین در فرایند پروژه ها برنامه ریزی دقیق ،  موفقیت را در تصمیم گیری
استراتژیک به همراه دارد.  از آنجا که مدیر موفق یکی از عنصرهای  وجودش مدیریت می باشد پس  اثر
برنامه ریزی وکنترل می تواند انقلابی در پروژه و در پی آن شکوفایی هر چه بیشتر طرح های عمرانی در
کشور داشته باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review the steps of project planning and control and its role in success civil projects

نویسنده [English]

  • Ali shaghayeghi
M.Sc. Student of Engineering and Construction Management, Payame Noor University, Karaj Center, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Today, planning and the art of management play a vital role in development projects as one of the components
The main steps in the progress of projects are initial planning, then organizing and coordinating resources, and so on Proper guidance and precise control. Failure to pay attention to this important role can play a destructive role, as well Which was observed to be the most influential factor, cost and increase time and finally quality which is less influential In the pillars of the project. So in the process of planning projects carefully, success in decision making It comes with a strategy. Since a successful manager is one of the elements of his existence, management, then the effect Planning and control can revolutionize the project, followed by the further flourishing of development projects Have a country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : planning
  • project control
  • project management
  • project quality
  • project progress
  • project success
  • development projects