| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت، دانشگاه کرج

چکیده

شیوه مدیریت منابع انسانی و منابع مالی یکی از مهمترین مشکلات اساسی در صنعت ساخت و ساز می‌باشد. محدودیت نیروی انسانی و مدیریت آن از یکسو و محدودیت منابع مالی و عدم وجود مدیریت مالی مناسب از سوی دیگر باعث شده است که زمان و کیفیت ساخت پروژه های ساختمانی به چالش کشیده شده و از راندمان و زمان کارائی آن کاسته شود امروزه دانش مدیریت مالی بعنوان بخشی لاینفک از مدیریت کلی درکسب وکارهای مختلف کاربرد و اهمیت فراوان دارد. مدیریت مالی با تنظیم و تحلیل صورتهای مالی بعنوان مهمترین اطلاعات مدیریتی، هیأت مدیره و مدیران واحد تجاری را در مدیریت و راهبری بنگاه کمک می‌نماید. همچنین برای تعمیق مطالعات امکان‌سنجی و ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری نیازمند دانش مدیریت مالی بوده تا تصمیم گیری مدیران نیز بر اساس مطالعات و بررسیهای جامع و کامل صورت پذیرد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of financial management, human resources and cost overruns in project performance

نویسنده [English]

  • Ruhollah Bagheri

Master student of civil engineering majoring in construction management, Karaj University

چکیده [English]

The management of human resources and financial resources is one of the most important fundamental problems in the construction industry. Restriction of manpower and its management on the one hand and limited financial resources and lack of proper financial management on the other hand has caused the time and quality of construction projects to be challenged and reduce its efficiency and efficiency. An integral part of general management is of great application and importance in various businesses. Financial management assists the board of directors and managers of the business unit in managing and directing the enterprise by preparing and analyzing financial statements as the most important management information

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • Human Resources
  • Financial Management
  • Cost
  • Cost Overflow