ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان البرز واحد کرج

چکیده

روش تامین مالی پروژه محور یک روش تامین مالی غیر ترازنامه ای متکی بر مزیت عملیاتی پروژه می باشد که در آن اعتبار دهنده به جریانات نقدی ناشی از عملیات پروژه به‌عنوان وثیقه ای برای بازپرداخت تسهیلات اعتباری دریافتی پروژه توجه می‌نماید. تامین مالی طرح‌ها تبدیل به یک تخصص جدید در حوزه مدیریت شده است که در طی سالیان اخیر رشد فزاینده‌ای داشته نه منجر به توسعه روش‌های متعدد تامین مالی با ویژگی‌های متمایزی شده‌است با مرور ادبیات و پیشینه تحقیق مدل‌های اصلی تامین مالی پروژه‌ها (BOT,BOOT,BTC,EPC,BOO) مفاهیم و ویژگی‌های بعضی از آن‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها بر اساس معیارهای چهارگانه برآمده از ادبیات تحقیق شامل اصول و پیش‌فرض‌ها، کارآمدی در اجرا ، تسهیل فرآیند پیمانکاری و ساختار انجام شده‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A review of common financing methods for wind farm construction projects in developing countries and the financing challenges in the PPP contract and solutions and prioritization of project financing methods

نویسنده [English]

  • Ezatullah Kazemi

Master student of Payame Noor University, Alborz Province, Karaj Branch

چکیده [English]

Project-based financing method is a non-balance sheet financing method based on the operational advantage of the project in which the lender pays attention to the cash flows resulting from the project operations as collateral for the repayment of the credit facility received by the project. Project financing has become a new specialty in the field of management that has grown in recent years and has not led to the development of various methods of financing with distinctive features. (EPC, BOO) The concepts and features of some of them and their ranking are based on four criteria derived from the research literature, including principles and assumptions, efficiency in implementation, facilitation of the contracting process and structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BOT wind farm financing
  • project-based financing
  • public-private partnership
  • economic project financing of a project
  • fuzzy hierarchical analysis process