| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی عمران، مدیریت ساخت، دانشگاه پیام نور، اربیل، عراق

چکیده

لازمه ارتقای ایمنی حمل و نقل ،تلقی ایمنی به عنوان یک وجه مستقل سیستم است. سازمان های مربوطه باید موارد مرتبط با ایمنی را در زمینه خدمات، فرآیندها و اقدامات بررسی نموده و نسبت به عملکرد صحیح  عناصر خود اطمینان حاصل نمایند. از حدود سال 1360 ساخت متروی شهری در تهران آغاز گردید و تاکنون نزدیک به 35 سال میباشد که ادامه یافته است.متأسفانه آمار بالایی از حوادث منجر به فوت در این صنعت به ثبت رسیده است که لزوم ارزیابی ریسکهای اینگونه پروژهها را بیش از پیش آشکار مینماید. علاوه بر فشارهای مالی که به جامعه وپروژه ها وارد میشود، زمانهای ازدست رفته، تأخیرها و از کارافتادن نیروهای ماهر در کار و تجهیزات از عواقب و پیامدهای این حوادث میباشد. در سراسر دنیا روشهای متعددی برای ارزیابی ریسک وجود دارد که بر مبنای آنها میتوان ریسک را شناسایی کرد و آن را حذف یا کنترل نمود. پروژه ساخت مترو یکی از پروژههایی است که متأسفانه با وجود انجام ارزیابی ریسک صحیح و شناسایی اولویت بندی خطرات در این حوزه همواره با وقوع حوادث شغلی همراه می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation and evaluation of safety risks in the construction of subways and tunnels

نویسنده [English]

  • Abbas Ali Farrokh

M.Sc. Student, Civil Engineering, Construction Management, Payame Noor University, Erbil, Iraq

چکیده [English]

A prerequisite for improving transport safety is the perception of safety as an independent aspect of the system. Relevant organizations should review safety-related issues in the field of services, processes and actions and ensure the proper functioning of their elements. The construction of an urban subway in Tehran began around 1981 and has been going on for nearly 35 years. . In addition to the financial pressures on society and projects, wasted time, delays, and the failure of skilled labor and equipment are the consequences of these events. There are several risk assessment methods around the world that can be used to identify and eliminate risk. The subway construction project is one of the projects that, unfortunately, despite the proper risk assessment and identification of the priority of risks in this area, is always associated with job accidents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Identification
  • Qualitative Risk Assessment
  • Tunneling
  • Metro Safety
  • Risk Management