| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، ، موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی گرمسار

2 دکتری مدیریت ساخت، ، دانشگاه شهید بهشتی ایران

چکیده

با توجه به اهمیت صنعت ساخت برای تحرک بخشیدن به رونق اقتصادی، سیاست دولت مبنی بر واگذاری فعالیت­ها به بخش خصوصی و همچنین با توجه به رشد رقابت در دنیای پرتلاطم کنونی، تعیین عوامل موفقیت پروژه های ساخت از جمله موضوعاتی است که ذهن مسئولان و مدیران این صنعت را به خود معطوف کرده است. بررسی ادبیات موجود در این زمینه حاکی از این است که تیم پروژه نقش بسزایی در موفقیت پروژه­ها ایفا می­کند. از این رو هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت­بندی ویژگی­های تیم پروژه در پروژه­های بزرگ مقیاس می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق، خبرگان صنعت ساخت به ویژه مسئولان و مدیران پروژه های بزرگ هستند که از روش نمونه­گیری گلوله برفی انتخاب شده­اند.  پس از مرور ادبیات و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، برای جمع آوری داد­ها و آشنایی با پژوهش­های انجام شده در این زمینه، اطلاعات کیفی از طریق مصاحبه­های غیر ساختار یافته جمع­آوری شد. بعد از شناسایی ویژگی­های تیم پروژه آنها به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP اولویت بندی شدند.  امید است نتایج این پژوهش بتواند شانس موفقیت پروژه­های بزرگ مقیاس را افزایش داده و از هدر رفتن منابع جلوگیری کند و باعث افزایش اعتماد مردم که ذینفعان اصلی اینگونه از پروژه­ها هستند شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of the project team in the success of large-scale projects in Iran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ahmadzadeh 1
  • Mahyar Javidrozi 2

1 Master student, Ala Al-Dawlah Semnani Institute of Higher Education, Garmsar

2 Doctor of Construction Management, Shahid Beheshti University of Iran

چکیده [English]

Determining the success factors of construction projects is one of the issues that has occupied the minds of industry officials and managers. The purpose of this study is to identify and prioritize the characteristics of the project team in large-scale projects. The statistical population of this research is the experts of the construction industry, especially the officials and managers of large projects who have been selected from the snowball sampling method. After reviewing the literature and collecting library information, qualitative information was collected through unstructured interviews to collect data and familiarize ourselves with research in this field. After identifying the characteristics of the project team, they were prioritized by AHP hierarchical analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prioritization
  • Large Scale Project
  • Project Team
  • Hierarchical Analysis