اثر پلیمرهای مختلف بر خصوصیات قیر و آسفالت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ، گروه مهندسی عمران ، واحد نوشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نوشهر ، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، برای تولید مخلوط‌های آسفالتی با مقاومت بهتر در برابر شیارشدگی، ترک‌های خستگی و ترک‌های حرارتی از قیرهای اصلاح شده با پلیمر استفاده شده است. پژوهش‌های انجام شده در دهه‌های اخیر نشان داده که استفاده از پلیمرها در مخلوط‌های آسفالتی سبب بهبود خصوصیات آن‌ها و به تأخیر انداختن خرابی‌ها می‌شود. نقش مهم کیفیت روسازی بر ایمنی و راحتی استفاده کنندگان از مسیر و همچنین کاهش هزینه‌های دوره‌ی بهره برداری، پژوهشگران حوزه‌ی روسازی آسفالتی را بر آن داشته است تا با تولید آسفالت اصلاح شده، نسبت به افزایش مقاومت و دوام آن در برابر بارهای ترافیکی و شرایط گوناگون آب و هوایی اقدام کنند. نواقص و ضعف‌های مربوط به قیرهای خالص تولید شده در پالایشگاه‌ها، منجر به بروز خرابی‌های زود هنگام در روسـازی‌های آسفالتی می‌شود. از مواد افزودنی متنوعی در اصلاح رفتار قیر استفاده شده است که از جمله‌ی آن‌ها انواع پلیمرها می‌باشند. در واقع، پلیمرها از جمله افزودنی‌های اصلاح کننده‌ی قیر هستند که امروزه به صورت گسترده در مخلوط‌های آسفالتی استفاده می‌شوند. در این پژوهش، با مروری بر تحقیقات پیشین، ضرورت اصلاح خواص قیر شرح داده خواهد شد. در ادامه، انواع روش‌های اصلاح ویژگی‌های قیر معرفی می‌شود و سپس به توضیح در مورد انواع اصلاح کننده‌های پلیمری قیر و نقش هر یک از آن‌ها در ارتقای خصوصیات قیر و مخلوط‌های آسفالتی پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different polymers on bitumen and asphalt properties

نویسندگان [English]

  • Abbas Nilforoushan 1
  • Hassan Divandari 2
2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Department of Civil Engineering, Nowshahr Branch, Islamic Azad University, Nowshahr, Iran
چکیده [English]

In recent years, polymer-modified bitumens have been used to produce asphalt mixtures with better corrosion resistance, fatigue cracks and heat cracks. Research in recent decades has shown that the use of polymers in asphalt mixtures improves their properties and delays breakdowns. The important role of pavement quality on the safety and comfort of road users, as well as reducing the costs of the operation period, has led researchers in the field of asphalt pavement to produce modified asphalt, to increase its strength and durability in Take action against traffic loads and various weather conditions. Deficiencies related to pure bitumen produced in refineries lead to premature failures in asphalt pavements. Various additives have been used to modify the behavior of bitumen, including a variety of polymers. In fact, polymers are among the bitumen modifying additives that are widely used in asphalt mixtures today. In this study, reviewing previous research, the need to modify the properties of bitumen will be explained. In the following, various methods of bitumen properties modification are introduced and then the types of bitumen polymer modifiers and the role of each of them in improving the properties of bitumen and asphalt mixtures will be explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bitumen
  • Polymer Additives
  • Asphalt Mixtures
  • Elastomers
  • Styrene Polymer
  • Butadiene Styrene