| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت پروژه و ساخت، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، ایران

2 استادیار گروه عمران، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، ایران

چکیده

برنامه‌ریزی‌های واقع‌بینانه برای هر پروژه‌ای از ملزومات موفقیت آن پروژه است. علیرغم سهولت، در روش‌های برنامه‌ریزی پروژه که تحلیل شبکۀ فعالیت‌های پروژه در آن‌ها بصورت متعین و مبتنی بر روش مسیر بحرانی است، عمدتاً تعیین نقاط گلوگاهی، بهره‌وری کار و میزان بهره‌برداری از منابع مبهم بوده که می‌تواند منجر به افزایش زمان و هزینه گردد. همچنین، مطالعات پیشین در این حوزه استفاده از روش-های فرا ابتکاری و الگوریتم‌های بهینه‌سازی مانند الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان را بدلیل اینکه مسائل برنامه‌ریزی احتمالاتی پروژه در زمرۀ مسائل NP-hard قرار می‌گیرند، برای برنامه‌ریزی احتمالاتی پروژه توصیه می‌کنند. این پژوهش، به عنوان یک راه‌حل نوین، استفاده از شبیه‌سازی گسسته پیشامد را برای برنامه‌ریزی احتمالاتی پروژه به سه دلیل توصیه می‌کند. اولاً، فرآیند ساخت در هر پروژه‌، یک فرآیند گسسته است که از تعامل میان منابع مختلف پروژه عینیت می‌یابد. ثانیاً، تمامی مفاهیم موجود در پروژه‌های ساخت قابلیت مدلسازی شدن توسط المان‌های مدلسازی شبیه‌سازی گسسته پیشامد را دارا هستند. ثالثاً، منطق مدل شبیه‌سازی ساخته شده برای هر تیپ پروژه می‌تواند در مورد پروژه‌های مشابه بکار گرفته شود و تنها نیاز است تا مدت زمان فعالیت‌ها و تعداد منابع اصلاح شود. مطالعۀ موردی این پژوهش بخشی از عملیات خاکی سد دالکی بود که مشاهده گردید با استفاده از شبیه‌سازی گسسته پیشامد، ترکیب منابع مورد استفاده بهینه‌ترین ترکیب است. همچنین، نقاط گلوگاهی برنامه تعیین گردید و بهره‌وری کار در چرخه‌های مختلف کاری و میزان بهره‌برداری از منابع محاسبه شد و به تفضیل مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using event method for Tochastic scheduling construction project; A case study on Dalak's dam earth moving operation

نویسنده [English]

  • Ebrahim Alamatian 2

2 e.alamatian@profs.khi.ac.ir

چکیده [English]

Realistic project planning is an essence for project success. Despite its simplicity, in such method, some metrics like schedule bottleneck points, work production and, resource utilization remains vague which in turn can lead to project cost and time overruns. Besides, since project stochastic scheduling is a kind of NP-hard problems, previous project planning literature suggests metaheuristics method and optimization algorithms like genetic algorithm and ant colony optimization algorithm. This study proposed using discrete event simulation for project stochastic scheduling as an innovative method, since: firstly, construction process has kind of discreteness identically resulting from different resourced interactions. Secondly, whole of construction project concepts can be modeled by discrete event simulation modeling elements and, thirdly, the logic of simulation models for each type of project would be same, i.e., it is required just to modify activities duration and the number of available resources. This study investigates a part of the total earth-moving operation of Dalaki dam as a case study. Having modeled the operations, it is observed that they used the best resource combination regarding project cost and time. Moreover, planning performance metrics such as schedule bottleneck points, various cycle productivity and resource utilization were calculated and discussed in depth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scheduling
  • stochastic planning
  • discrete event simulation
  • earth-moving operation
  • productivity
  • symphony