| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

هر مبحث نقد معماری شاخه‌ای از مباحث نظری معماری است که به‌مثابه‌ی رفتار و نه داوری صرف می‌باشد و بخش پر اهمیتی از مبانی نظری معماری محسوب می‌شود، به‌طوری‌که هرگونه تحول در حوزه‌های مختلف معماری، بر پایه‌ی نقد معماری متکی است و نقد در زندگی معمارانه‌ی ما حضوری جدی و غیرقابل انکار دارد. مسابقه‌های معماری، از نقاط ظهور و بروز نقد معماری هستند.این مسابقه‌ها، اغلب مجادلات مفصل و داغی را درباره‌ی نحوه‌ی قضاوت و داوری آثار به دنبال دارند، امری که از حضور جدی نقد حکایت می‌کند. نتایج و داوری این مسابقات معماری باعث جهت‌دهی در جامعه می‌شود. در این تحقیق به بررسی تأثیر مسابقات معماری در جریان فرهنگ‌سازی و شکل‌گیری معماری در کشور پرداخته‌شده است. در این تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده می‌شود. در این پژوهش داده‌ها از مقالات منتشر شده در نشریات تخصصی برداشت می‌شود و این آثار به‌عنوان مطلع در نظر گرفته می‌شود.اگر عامل اصلی در ساختار برگزاری مسابقات را هدف ، ساختار ، نتیجه دانست با توجه به اثرات و نتایج آن‌ها؛ اصلاح جریان مسابقات معماری، اصلاح ساختار در سطوح مختلف، تعیین دقت اهداف آیین‌نامه و اجرای دقیق آن‌ها پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analytical Approach on the Effect of Architectural Competitions in Formation of Contemporary Architecture

نویسندگان [English]

  • Faezeh Eslami 1
  • Abbasali Sadeghi 2

1 Department of architecture، Mashhad Branch،Islamic Azad University ،Mashhad،Iran

2 Department of Civil Engineering, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Every topic of architectural criticism is a branch of theoretical issues of architecture that is as a behavior and not just judgment and is an important part of the theoretical foundations of architecture, so that any change in various fields of design, based on architectural criticism. It is dependent and criticism has a serious and undeniable presence in our architectural life. Architectural competitions are one of the emerging points of design criticism. These competitions often lead to detailed and heated debates about how to judge and referee works, which indicates the serious presence of criticism. The results and judging of these architectural competitions will orient the society. In this study, the effect of architectural competitions on the culture and formation of architecture in the country has been studied. In this paper, the content analysis method is used. The data are taken from articles published in specialized journals and these works are considered as informed. It is recommended to modify the flow of design competitions, modify the structure at different levels, and determine the accuracy of the objectives of the regulations and their exact implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criticism
  • Judging
  • Architecture
  • Culturization
  • Architectural Competitions