| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معماری گرایش مدیریت پروژه و ساخت

2 دانشجو دکتری تخصصی مهندسی معماری

چکیده

از آنجائیکه دستیابی به هدف در اجرای پروژه های عمرانی بر چند پایه محکم، مدیریت، بودجه، زمان، نیروی انسانی و ... واقع گردیده است و این هدف وقتی به خوبی محقق می گردد که هر کدام ویژگی معیار پروژه را داشته باشند، آنگاه طرح مورد نظر و ایده کارفرما در مدت دیده شده به بهره برداری خواهد رسید و در اختیار بهره برداران که عمدتا عموم مردم هستند قرار خواهد گرفت. مدیریت از آنجا شروع می گردد که طرح به صورت یک ایده مطرح و سپس در فازهای مختلف بررسی و در نهایت مطلوبیت آن مسجل می گردد.
ضرورت استفاده از سیستم های ساختمانی و مصالح جدید به منظور افزایش سرعت ساخت، سبک سازی، افزایش عمر مفید و نیز مقاوم نمودن ساختمان ها در برابر زلزله را بیش از پیش مطرح ساخته است. در این راستا ارتقاء سطح علمی و تخصصی جامعه مهندسی کشور و آشنایی با سیستم ها و مصالح جدید ساختمانی امری اجتناب ناپذیر می باشد. حل مشکلاتی نظیر زمان طولانی اجرا، عمر مفید کم و یا هزینه زیاد اجرای ساختمان ها در بخش مسکن نیازمند ارائه راهکارهایی به منظور استفاده عملی از سیستم های ساختمانی نوین و مصالح ساختمانی جدید جهت کاهش وزن، کاهش زمان ساخت، دوام بیشتر و نهایتا کاهش هزینه اجرا می باشد. این اقدامات در دراز مدت موجب بهینه سازی ساخت، افزایش تولید مسکن در کشور و رسیدن به شرایط اجرایی مطلوب خواهد شد. از سوی دیگر چنین تحولاتی موجب گسترش سرمایه گذاری های زیر بنایی و یا کلیه اصولی در بخش مسکن علی الخصوص توسط بخش خصوصی خواهد شد این امر دولت را نیز در رسیدن به اهداف خود در بخش مسکن یاری خواهند نمود، در این مطالعه سعی می شود خصوصیت کامپوزیت های سیمانی مهندسی شده در قالب تضمین کیفی مدیریت کیفیت پروژه ساخت ساز مورد بررسی قرار گیرد . با توجه به نوشتار و نمونه موضوع روش تحقیق مورد استفاده تحلیلی-توصیفی میباشد و از ابزار کتابخانه ای و اسناد و مطالعات پیوسته استفاده گردیده است. با توجه به یافته های نگارشی خصوصیت های کامپوزیت مهندسی شده میتواند خواسته های مارا در برابر یک فناوری ساخت ساز تامین کند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of ECC selection of "engineered cement composite" in construction project management

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Dalir 1
  • azadeh alaei 1
  • maryam ghanbarpour 2

1 Master student of architectural engineering majoring in project management and construction

2 PhD student in Architectural Engineering

چکیده [English]

Obstract:Since achieving the goal in implementing construction projects on several bases of management,budget,time,manpower and ..... and this goal is well_done when they have any project benchmark .Then the desired plan and idea of the employer has been viewed and it will be at the discretion of the benefits that are mostly the general public.Management begins with the plan as an idea and then examines in diffrent phases and ultimately its desirability goes.The necessity of using construction systems and new materials has been made to increase the speed of construction,lightness,increase the vitro,as well as the resistant to earthquake buildings.
In this regard,promotion f the scientific and specialized level of country engineering community and familiarity with new construction systems and materials is invitable.Solving problems such as long run,low useful life,or high cost of running buildings in the housing sector requires providing solutions for practical use of new construction systems and new building materials.To reduce weight,reducing the construction time,more durability and ultimately reduce cost.
This long_term measures will optimise build,increase the housing production in the country and reach the condition of optimal implementation.On the other hand,such developments will extend the underlying investment or all principles in the housing sector,especially by the private sector.This will help the government in reaching its goals in the housing sector.In this study,we try to examine the characteristic of composite engineered in the form of qualitative management guarantee,quality construction project.According to the paper and sample,the research method is used to analyse the methodology and library tools and documents and continuous studies have been used;considering the engineering composite characteristics,we can meet our demands against construction technology.
KEYWORDS:ecc,engineering composite,project management and construction,qualitative management,new technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ECC "
  • " Engineering Cement Composite "
  • " Project management and construction "
  • " Quality management "
  • " New technologies