| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشکده هنر و معماری- گروه معماری

2 عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

مدیریت ریسک در پروژه های شهری وظیفه ای پیچیده است که پیچیدگی آن به بزرگی ابعاد کمی و کیفی پروژه شهری بستگی دارد. پروژههای شهری در شرایط کنونی بازار و تجارت در هر لحظه از زمان در معرض مواجهه با بحران قرار دارند. محیط پروژه های شهری بسیار متغیر بوده و شرایط عدم قطعیت، بسیارند و این شرایط برای پروژه های شهری بزرگتر مشکل تر نیز می گردد. بدون شک، مدیریت صحیح این ریسک ها، پیش نیاز تسهیل شرایط بحران پروژه های شهری می باشد و ضرورت دستیابی به علوم وابسته و گسترش این علوم، کاملا آشکار است. این مقاله به بررسی میزان تاثیر متغیرهایی همچون سن و شغل بر میزان ریسک پذیری در مدیریت پروژه های شهری پرداخته، اصول و چالش های مربوطه را تجزیه و تحلیل می نماید و با انجام بررسی و مطالعه ای بر روی نیروهای شاغل در شهرداری شیراز به بررسی هر کدام از متغیرهای مستقل سن و شغل، بر ریسک پذیری و عوامل آن پرداخته و نهایتا به این نتیجه منجر شد که هیچ کدام از متغیرهای مستقل جنسیت، سن، میزان تحصیلات و شغل بر ریسک پذیری و عوامل آن تاثیر آماری معناداری نداشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Risk management in urban projects with PMBOK project management approach Case study: Risk management of Shiraz municipal projects

نویسندگان [English]

  • Hossein Shokouhi 1
  • Khosro Movahhed 2

1 Art & Architecture faculty

2 Faculty member of the Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Shiraz Branch

چکیده [English]

Risk management in urban projects is a complex task whose complexity depends on the size of the quantitative and qualitative dimensions of the urban project. Urban projects in the current market and business conditions are exposed to crisis at any time. The environment of urban projects is very variable and the conditions of uncertainty are many, and these conditions become more difficult for larger urban projects. Undoubtedly, proper management of these risks is a prerequisite for facilitating the crisis conditions of urban projects, and the need to access and expand the related sciences is quite obvious. This article examines the effect of variables such as age and occupation on risk-taking in urban project management, analyzes the relevant principles and challenges, and by conducting a study on the workforce in Shiraz Municipality, examines each Which of the independent variables of age and occupation dealt with risk-taking and its factors and finally led to the conclusion that none of the independent variables of gender, age, level of education and occupation had a statistically significant effect on risk-taking and its factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk management
  • project management
  • PMBOK standard
  • Shiraz municipality
  • architecture and construction