| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه، گروه مهندسی عمران، دانشگاه علمی کاربردی، واحد زنجان، زنجان، ایران

2 گروه عمران، واحد نوشهر, دانشگاه ازاد اسلامی, نوشهر, ایران

چکیده

بکارگیری آسفالت های جدید با هدف افزایش عمر روسازی و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری روسازی از اهمیت بالایی برخوردار است.
بررسی و ارزیابی مدوام در خصوص علل خرابی امری ضروری می باشد که عدم توجه به آن باعث تشدید خرابی و انتفال آن به لایه های زیرین که منجرب به خرابی کامل روسازی و تحمیل هزینه های بسیار بالایی خواهد شد. استفاده به موقع از آسفالت های حفاظتی می تواند باعث بهبود سطح خدمت روسازی و افزایش عمر آن شود، همچنین باعث افزایش سایش و برای بهسازی رویه‌های موجود آسفالتی و بتنی و برای غیر قابل نفوذ کردن سطح راه مورد استفاده قرار بگیرد. این لایه در اکثر موارد برای غیر قابل نفوذ کردن آسفالت و پیشگیری از فرسایش لایه اصلی مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از آن باعث تقویت لایه اصلی آسفالت شود. با توجه به انواع آسفالت های حفاظتی که هر یک از آنها دارای کاربرد و ویژگی های خاص خود هستند در سطح راه پخش می شوند. از جمله این آسفالتها می توان به چیپ سیل، فگ سیل، سیل کت، اسلاری سیل و میکروسرفیسینگ اشاره کرد. مطالعات مربوط به آسفالت حفاظتی فگ سیل درسالهای اخیر جمع‌آوری و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که استفاده از فگ سیل ماسه ای با امولسیون اپوکسی، مقاومت در برابر سایش و سرخوردگی را نشان می دهد که استفاده از آن جهت آبندی و پیشگیری در سطح روسازی باعث افزایش مقاومت در برابر سرخوردگی می شود. همچنین آن می تواند در کمترین میزان جذب آب و نفوذ پذیری هوا تاثیرگذار باشد و چنین یافته هایی نشان می دهد که درزگیری هایی که از مواد زیستی در آنها استفاده می شود، می تواند یک جایگزین پایدار برای روسازی آسفالت باشد. افزودن روغن (زیست محیطی – نفتی) نیاز چسبندگی آسفالت را کاهش داده و منجر به صرفه جویی در مصرف انرژی می شود. در حالت کلی استفاده از فگ سیل باعث حفاظت روسازی در برابر ترک خوردگی و فرسایش آسفالت، افزایش طول روسازی، به تعویق انداختن ترمیم عمده، کاهش نفوذپذیری ناشی از آب بندی و آسیب ناشی از رطوبت می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of the Use of Fog Seal Protection Asphalt in Pavement

نویسندگان [English]

  • Reza Akbarigheibi 1
  • Hassan Divandari 2

1 University instructor, Engineering Faculty, University of Applied Sciences, Zanjan Branch, Zanjan, Iran

2 Department of Civil Engineering, Nowshahr Branch, Islamic Azad University, Nowshahr, Iran

چکیده [English]

The use of new asphalts with the aim of increasing the life of the pavement and reducing the maintenance costs of the pavement is of great importance. Continuous investigation and evaluation of the causes of failure is a necessary thing that failure to pay attention to it will intensify the failure and transfer it to the underlying layers, which will lead to complete failure of the pavement and impose very high costs. Timely use of protective asphalt can improve the service level of pavement and increase its life, also increase wear and improve existing asphalt and concrete procedures and be used to make the road surface impermeable. Protective asphalt is usually used as a temporary coating in the road construction industry and is not one of the main components of the road body. This layer is mostly used to make the asphalt impermeable and to prevent erosion of the main layer. Using it can strengthen the main layer of asphalt which is on the road. Due to the types of protective asphalts, each of which has its own application and characteristics, they are spread on the road surface. These asphalts include chip seal, fog seal, seal coat, slur seal and micro-surfacing. Studies on fog seal protective asphalt have been collected and reviewed in recent years. The results show that the use of sand seal grout with epoxy emulsion shows resistance to skid and frustration, which its use for sealing and prevention at the pavement surface increases the resistance to skid. Fog seal can be effective in minimizing water absorption and air permeability, and such findings suggest that sealants using biomaterials can be a viable alternative to asphalt pavements. Adding oil (environmental-oil) reduces the need for asphalt adhesion and leads to energy savings. In general, the use of fog seal protects the pavement against cracking and erosion of asphalt, increasing the length of the pavement, delaying major repairs, reducing permeability due to sealing and damage due to moisture

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surface treatment
  • Fog seal
  • Pavement repair
  • Asphalt emulsion