| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد آیت الله آملی, دانشگاه آزاد اسلامی, آمل , ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد نوشهر, دانشگاه آزاد اسلامی, نوشهر, ایران

چکیده

سالانه بخشی از بودجه کشورهای مختلف صرف مرمت و بازسازی آسیب های وارده به رو سازی ها می شود. در کشور ما که اغلب روکش رو سازی ها به صورت آسفالتی بوده و مقاومت کم روسازی ها در برابر بارهای دینامیکی و عمرکوتاه سرویس دهی آنها از مهم ترین مشکلات موجود در زمینه حفاظت و نگهداری راه ها به شمار می آیند که موجب خرابی های مختلف در رو سازی راه می شود. فن آوری نانو در مهندسی روسازی به دلیل دارا بودن خصوصیات منحصربه فردش در بهبود ویژگی های مخلوط آسفالت به کار می روند. در پژوهش حاضر مروری بر ایده های جدید جهت استفاده از از نانو رس ، نانو اکسید آهن ، نانو ذرات کربن با درصدهای مختلف به عنوان ماده افزودنی اصلاح کننده در قیرو مخلوط آسفالت پرداخته شده است. سپس خواص مکانیکی و رفتار و خصوصیات حساسیت دمایی مخلوط آسفالت اصلاح شده با مواد نانو که قابلیت بهبود بخشیدن به عملکرد سطح آسفالت انعطاف پذیر را دارند بررسی شده است. و تاثیر کاربرد نانو ذرات با درصدهای کمتر و عملکرد بهتر برای راهی مقاوم در برابر عوامل محیطی با عمر مفید بیشتر بر روی مخلوط آسفالت بدست آمده است . تحقیقات نشان می دهد افزودن مقادیر بهینه ای از مواد نانو در جهت اصلاح قیر مخلوط آسفالت موجب استحکام، دوام، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر خستگی، مقاومت در برابر لغزش، نفوذ ناپذیری و سهولت کاربرد مخلوط های آسفالتی می گردد. لذا بهبود خواص ذکر شده سبب افزایش طول عمر سرویس دهی روسازی انعطاف پذیر می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of using nanomaterials (clay, iron oxide, carbon particles) on improving the functional properties of asphalt

نویسندگان [English]

  • ghasem tahmoresi 1
  • Hassan Divandari 2

1 Department of Civil Engineering, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran.

2 Department of Civil Engineering, Nowshahr Branch, Islamic Azad University, Nowshahr, Iran

چکیده [English]

Annually, a part of the budget of different countries is spent on repairing and repairing the damages caused to the pavements. In our country, where most of the pavements are asphalt and the low resistance of pavements to dynamic loads and their short service life are among the most important problems in the field of road protection and maintenance, which cause various breakdowns on the road. Instrumentation begins. Nanotechnology is used in pavement engineering due to its unique properties in improving the properties of asphalt mixtures. In the present study, a review of new ideas for the use of nano-clay, nano-iron oxide, carbon nanoparticles with different percentages as a modifying additive in asphalt bitumen has been done. Then, the mechanical properties and behavior and temperature sensitivity properties of the modified asphalt mixture with nanomaterials that have the ability to improve the performance of the flexible asphalt surface are investigated. And the effect of using nanoparticles with lower percentages and better performance for a way resistant to environmental factors with a longer useful life on the asphalt mixture has been obtained. Research shows that the addition of optimal amounts of nanomaterials to modify asphalt bitumen increases the strength, durability, flexibility, fatigue resistance, slip resistance, impermeability and ease of application of asphalt mixtures. Therefore, improving the mentioned properties increases the service life of flexible pavement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanotechnology
  • modified bitumen
  • nanoclay
  • iron nanoxide
  • carbon nanoparticles