| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ساخت، دانشکده فنی و مهندسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، البرز

2 گروه مهندسی عمران و مدیریت ساخت، دانشکده فنی و مهندسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، البرز

3 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ، البرز

چکیده

نگرانی‌های بسیاری درباره خطرات زیست محیطی فعالیت شهرک‌های صنعتی در مجاورت شهرها و مناطق مسکونی وجود دارد که همواره مورد توجه متخصصین بوده است. این مطالعه با هدف مدیریت اثر آلاینده‌های زیست محیطی شهرک‌های صنعتی اطراف شهر کرج (و به طور موردی شهرک صنعتی کوثر) و کاهش تاثیر این آلاینده‌ها بر کیفیت زندگی ساکنین مناطق اطراف و کلانشهر کرج صورت گرفته است. در حال حاضر 59 واحد صنعتی در این شهرک در حال فعالیت هستند که تولیداتشان در حوزه صنایع شیمیایی، غذایی، فلزی، کانیهای غیرفلزی، سلولزی، و برق-الکترونیک قرار دارد. به منظور تعیین الگوی آلایندگی و رتبه‌بندی اهمیت گزینه‌های پرخطرتر، ابتدا وضع موجود شهر کرج و شهرک صنعتی کوثر مطالعه و بررسی شد، و سپس اثر آلاینده‌های شهرک صنعتی شناسایی گردید. دو پرسشنامه تهیه شد که اولی به روش دلفی و براساس امتیازدهی به شاخص‌های شناسایی شده توسط خبرگان تحلیل شد و بر همین اساس شاخص‌های با اهمیت کمتر حذف گردید. در نتیجه‌ی این کار پرسشنامه ی (اصلاح شده) دوم تهیه و تنظیم شد و مجددا براساس نظر خبرگان امتیازدهی و این بار به روش واسپاس تحلیل گردید. نتایج نشان داد که بیشرین تاثیر فعالیت این شهرک صنعتی بر عامل سلامت کارکنان خود شهرک صنعتی کوثر می‌باشد و پس از آن، به ترتیب بیشترین اثر بر گزینه‌های اختلال زندگی ساکنین مناطق بومی، انتشار بوی نامطبوع در منطقه، گسترش آلودگی صوتی و انتشار گازهای آلوده و سمی شناسایی شد. در ادامه پیشنهادات و راهکارهای لازم برای مدیریت موضوع ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Management of reducing environmental pollutants effect of industrial states on the life quality of neighbor cities occupants (Case study: Kowsar industrial state and Karaj city)

نویسندگان [English]

  • Solmaz Abdi 1
  • Abbas Tajaddini 2
  • Zahra Sabzi 3

1 Construction management department, Faculty of Engineering, Karaj branch, Islamic Azad university, Karaj, Iran

2 Department of Civil Engineering, Karaj branch. Isalmic Azad University. Karaj. Iran.

3 Department of Civil Engineering. Karaj branch, Islamic Azad University. Karaj . Iran

چکیده [English]

There are serious concerns about the environmental risks of industrial states activities affecting the life quality of occupants living in the neighbor cities and areas. This research aims at managing and reducing the environmental effects of pollutants, induced by the activities of industrial states (e.g. Kowsar state), on the life quality of neighbor cities occupants (here: Karaj city). There are currently 59 active industrial units in Kowsar state, that are producing commercial products in various sectors such as: chemical, food, metallic, mineral, cellulosic, and electrical industries. To determine the pollution pattern and influence ranking of its environmental pollutants, the current condition of the state and city were studied. Then, the impacts of its environmental pollutants were examined. To collect the required research data, two questionnaires were designed. The first questionnaire was filled out by experts adopted from construction and environmental engineering sectors, and then analyzed using the Delphi method. This resulted in eliminating the unimportant factors from the questionnaire. Accordingly, the second (refined) questionnaire was created, and again completed by research experts. The new data were analyzed using the WASPAS method. The results showed that the highest impact of the industrial state is on the ‘life quality of its own personnel’. This item was followed by items of ‘life disruption of neighbor occupants’, ‘permeation of malodorous aroma in the area’, ‘spread of noise pollution’, and, ‘release of toxic gases’ respectively. Some recommendations for better managing the problem are presented here.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pollutant
  • industrial. state
  • WASPAS