| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حمل و نقل هوشمند، دانشکده مدیریت و علم و فناوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران- حمل و نقل، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران,، ایران

3 استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

تصادفات ترافیکی یکی از مسائل مهم بهداشت عمومی در سرتاسر جهان است که هر ساله باعث مرگ و میر میلیون ها نفر می شود. ارزیابی روند مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی گام مهمی برای شناسایی عوامل موثر در تصادفات، درک میزان اثربخشی مداخلات و سیاست گذاری هدفمند در راستای کاهش مرگ و میر می باشد. این مطالعه با هدف بررسی روند مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی در کشور ایران طی یک دوره 4 ساله از سال 1397 تا 1400 انجام شده است. در این مطالعه روند مرگ و میر در استان های ایران بر اساس عوامل طول راه و میزان رخداد تصادفات در استان مورد مقایسه قرار گرفت. داده های اطلاعاتی مورد نیاز برای این پژوهش از دو منبع سازمان پزشکی قانونی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، استخراج شد. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزارهای Microsoft SQL Server 2020 و Microsoft power BI 2023 با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند. طی دوره مورد مطالعه تعداد 66303 نفر در تصادفات رانندگی در ایران جان باختند. بر اساس یافته ها، نتایج مقایسه شاخص جانباختگان به هر دو عامل رخداد تصادفات و طول راه در استان های کشور نشان می دهد استان های البرز، بوشهر و قم به ترتیب بیشترین میزان این شاخص را دارند که نشان از بالا بودن سطح خطر تصادفات در این استان ها دارد. بهره گیری از نتایج این مطالعه می‌تواند به سیاست گذاران و مسئولان نظام سلامت کشور در کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mortality trend due to traffic accident in Iran in Years 2018-2021

نویسندگان [English]

  • Elham Khedri 1
  • Reza Amin 2
  • Ali Khodaee 3

1 Department of Transportation and Technology, Faculty of Management and Science and Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

2 M.Sc. graduate, Department of Civil & Environment, AmirKabir University of Technology, Tehran, Iran

3 Full professor and faculty member of Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Traffic accidents are a global health challenge that kills millions of people annually. Assessing the trend of mortality from traffic accidents is an important step in identifying effective factors in traffic accidents and understanding the effectiveness of targeted interventions and measures to reduce deaths. The aim of study was to conduct investigating the trend of mortality from traffic accidents in Iran for the period 2018-2021. In this study, the trend of fatalities in different provinces of Iran compared using the factors of length of road and accident rate in the province. Data collected from the Forensic Medicine Organization and Road Maintenance and Transportation Organization websites. This data analyzed using descriptive statistical methods in Microsoft SQL Server 2020 and Microsoft Power BI 2023. During the studied period, 66,303 people died in traffic accidents in Iran. The results show that the ranking of provinces in terms of the fatal traffic accidents based on number of accidents and road length is such that the provinces of Alborz, Bushehr and Qom have the greatest amount of index value that indicating a higher risk of accidents in these provinces. This report provides valuable insights for policy makers and health system management in developing effective strategies to reduce mortality caused by traffic accidents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mortality
  • Traffic accidents
  • Crash
  • Road length
  • Comparison
  • Iran