| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس موسسه آموزش عالی زاگرس، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه، موسسه آموزش عالی زاگرس، کرمانشاه، ایران

چکیده

بار انفجاری یک بار با ماهیت دینامیکی همانند زلزله است با این تفاوت که اثرات آن در زمان بسیار کمتر از زلزله و با شدت بیشتر و بصورت مستقیم به خود سازه وارد می‌شود. لذا در این حالت علاوه بر انجام مقاوم‌سازی‌های معمول، نیاز است با تغییرشکل در معماری سازه این اثر انفجاری را کاهش داد. یکی از راهکارها برای این مسئله استفاده دو منظوره از المان‌های لرزه‌ای همانند دیوار برشی‌ها می‌باشد که می‌تواند علاوه بر مقاومت در برابر زلزله با تغییر شکل در برابر بار انفجاری نیز مقاومت نماید. سازه‌های بتنی در این میان مقاومت مناسبی را در برابر انفجار به نسبت سازه‌های فولادی از خود نشان داده‌اند و یکی از روش‌های طراحی در این نوع سازه‌ها استفاده از دیوار برشی بتنی است. یکی از راهکارها برای کاهش ابعاد ستون‌ها استفاده از دیوار برشی بتنی است و از قابلیت‌های این روش امکان ایجاد بازشو در آن می‌باشد و محدودیت‌های ایجاد شده در بحث معماری را کاهش می‌دهد. در این تحقیق به بررسی عملکردی دیوار برشی بتنی قوس‌‌دار با بازشو در برابر بار انفجاری پرداخته شده و نمونه‌های مدنظر با و بدون بازشو مقایسه و همچنین اثر مقاومت فشاری بتن نیز بررسی شده است. در نهایت مشخص گردیدکه در هنگام ایجاد بازشو بایستی دقت و بررسی کامل انجام گرفته و اطراف بازشو مقاوم‌‌سازی گردد. دیوار برشی بتنی قوس‌‌دار با بازشو به ضخامت 10 سانتیمتر بهترین عملکرد را در برابر بار انفجاری داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the performance of arched concrete shear wall with opening against blast loads

نویسندگان [English]

  • Mohammad Memar Eftekhari 1
  • Mohammad amin Kadivar 1
  • Mohammad Rezaei 2

1 Lecturer at Zagros Institute of Higher Education, Kermanshah, Iran

2 Master's student in Civil Engineering, Zagros Institute of Higher Education, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Blast load is a load with a dynamic nature similar to an earthquake, with the difference that its effects take much less time than an earthquake, are more intense, and directly affect the structure itself. Therefore, in this case, in addition to carrying out the usual retrofitting, it is necessary to reduce this explosive effect by changing the architecture of the structure. One of the solutions for this problem is the dual-purpose use of seismic elements such as shear walls, which can not only resist earthquakes but also resist explosive loads. Meanwhile, concrete structures have shown good resistance to explosion compared to steel structures, and one of the design methods in these types of structures is the use of concrete shear walls. One of the solutions to reduce the dimensions of the columns is to use a concrete shear wall. One of the capabilities of this method is the possibility of creating an opening in it, and it reduces the limitations created in the architectural discussion. In this research, the performance of arched concrete shear wall with opening against explosive load has been investigated, and the considered samples with and without opening have been compared. Also, the effect of compressive strength of concrete has been investigated. Finally, it was determined that when creating the opening, full care and inspection should be done and the area around the opening should be reinforced. Arched concrete shear wall with 10 cm thick opening has performed best against explosive load.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arched concrete shear wall
  • explosive load
  • opening
  • finite element
  • passive defense