| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران- حمل و نقل، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران,، ایران

3 استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده

حمل‌و‌نقل در حوزه مرسولات پستی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و برای ارسال مرسولات پستی به مقاصد مختلف از انواع مختلفی از وسایل و روش‌ها استفاده می‌شود. در این میان، حمل‌و‌نقل هوایی یکی از سریع‌ترین و کارآمدترین روش‌ها برای ارسال مرسولات پستی در سطح جهانی است. هواپیماها با سرعت بالا و دسترسی به نقاط دورافتاده، امکان ارسال مرسولات به مقاصد دور را فراهم می‌کنند. در این تحقیق، به بررسی و تحلیل عملکرد ده ساله سازمان هواپیمایی کشور در حمل‌و‌نقل مرسولات پستی در پروازهای داخل کشور، پروازهای از داخل کشور به خارج از کشور و پروازهای از خارج کشور به داخل کشور پرداخته شده است. این بررسی با استفاده از داده‌های برداشت‌شده از سالنامه‌های آماری سازمان هواپیمایی کشوری که ترسیم نمودارها و خطوط روند حاصل از آن‌ها را ممکن ساخت، انجام شده است. نتایج این تحلیل نشان می‌دهند که حمل‌و-نقل مرسولات پستی در پروازهای داخلی ایران در طول دهه گذشته روند کاهشی داشته اما از طرف دیگر، حمل‌و‌نقل مرسولات پستی در پروازهای از خارج کشور به داخل کشور ایران روند افزایشی داشته است. همچنین حمل‌و‌نقل مرسولات پستی در پروازهای از داخل کشور به خارج از کشور، دارای روند نسبتاً ثابتی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Iran's Airline Performance in Postal Transport: Past Decade Review

نویسندگان [English]

  • Milad Honarjoo 1
  • Reza Amin 2
  • Ali Khodaii 3

1 Master's degree Student in Transportation Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

2 M.Sc. graduate, Department of Civil & Environment, AmirKabir University of Technology, Tehran, Iran

3 Full professor, Department of Civil & Environment, AmirKabir University of Technology, Tehran

چکیده [English]

Transportation in the field of postal delivery is of great importance, and various types of vehicles and methods are used to send postal items to different destinations. Among these, air transportation is one of the fastest and most efficient methods for sending postal items globally. Airplanes, with their high speed and access to remote locations, make it possible to send postal items to distant destinations. In this study, the performance of the country's airline organization in the transportation of postal items on domestic flights, flights from within the country to abroad, and flights from abroad to the country over a decade has been examined and analyzed. This analysis was conducted using data extracted from the statistical yearbooks of the national airline organization, which allowed for the creation of charts and trendlines based on them. The results of this analysis show that the transportation of postal items on domestic flights in Iran has had a decreasing trend over the past decade. On the other hand, the transportation of postal items on flights from abroad to Iran has shown an increasing trend. Additionally, the transportation of postal items on flights from within Iran to abroad has had a relatively constant trend. Finally, the discussion will conclude with an assessment of the issues and a summary of the findings from this decade-long performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air transportation
  • postal items
  • performance of Iran airline
  • Airline industry
  • Air post