| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران ، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران- حمل و نقل، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران,، ایران

3 استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده

قطارهای شهری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وسایل نقلیه عمومی در شهرها، با ترافیک و مسائل زیست‌محیطی مرتبط هستند. برای بهبود کارایی این سیستم‌ها، لازم است عوامل مؤثر بر کارایی آنها مورد بررسی و اولویت‌بندی قرار گیرند. این مقاله تلاش می‌کند تا عوامل مهم تأثیرگذار بر کارایی قطارهای شهری را شناسایی کند و اولویت‌بندی کند. در این مقاله، ابتدا به بررسی عوامل مؤثر بر کارایی قطارهای شهری پرداخته می‌شود که این عوامل شامل جنبه‌های مهمی چون فاصله زمانی، اتلاف وقت، ایمنی، مصرف انرژی، تعداد قطارها، مدیریت و برنامه‌ریزی، و رضایت مسافران می‌باشند؛ سپس، با استفاده از مطالعات موردی و تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از شهر تهران، عواملی که بیشترین تأثیر را بر کارایی داشته‌اند، اولویت‌بندی می‌شوند. نتایج نشان می‌دهند که در شرایط مختلف، عوامل مختلفی می‌توانند اولویت داشته باشند. در پایان، توصیه‌هایی برای بهبود کارایی قطارهای شهری ارائه می‌شود که می‌تواند به‌عنوان راهکارهای عملی برای مسئولین شهری، مدیران ترابری عمومی و سیاست‌گذاران موردنیاز برای بهبود عملکرد در سیستم‌های قطار شهری مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Prioritization Of The Factors On The Efficiency Of The Urban Train (Case Study: Tehran)

نویسندگان [English]

  • Parsa Hassanzadeh 1
  • Reza Amin 2
  • Ali Khodaii 3

1 Master’s student In road and transportation engineering, AmirKabir University of Technology, Tehran, Iran

2 M.Sc. graduate, Department of Civil & Environment, AmirKabir University of Technology, Tehran, Iran

3 Full professor, Department of Civil & Environment, AmirKabir University of Technology, Tehran

چکیده [English]

Urban trains, as one of the most important public vehicles in cities, are related to traffic and environmental issues. To improve the efficiency of these systems, it is necessary to examine and prioritize the factors affecting their efficiency. This article tries to identify and prioritize the important factors affecting the efficiency of urban trains. In this article, the factors affecting the efficiency of urban trains are first examined, which include important aspects such as time interval, time wastage, safety, energy consumption, number of trains, management and planning, and passenger satisfaction; Then, by using case studies and data analysis collected from Tehran, the factors that have the greatest impact on efficiency are prioritized. The results show that in different conditions, different factors can have priority. In the end, recommendations for improving the efficiency of urban trains are presented, which can be effective as practical solutions for urban officials, public transport managers, and policymakers to improve the performance of urban train systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban trains
  • Urban train efficiency
  • prioritize
  • rail transport organization