| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی عمران - مدیریت ساخت، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد واحد بین المللی خرمشهر- خلیج فارس، خرمشهر، ایران

2 مرکز تحقیقات مواد و انرژی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی،دزفول،ایران

3 گروه عمران، واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران.

چکیده

بتن‌ یکی‌ از مصالحی‌ است‌ که‌ در ساخت‌ و سازها بیشترین‌ استفاده را دارد و دلیل‌ آن سختی‌ ، دوام و مقاومت‌ زیاد آن است‌ . منافذ معمولا با سیالِ پر می‌شوند. تا کنون نانوساختارهایی‌ با شکل های منظم‌ و بی‌ نظم‌ از مواد مختلف‌ ساخته‌ شده اند که‌ در مجموع یکی‌ از متنوع ترین‌ دسته‌ مواد را تشکیل‌ می‌ دهند. در این‌ راستا ٣٠ نمونه‌ برای انجام آزمایش‌ مقاومت‌ فشاری، ٣٠ نمونه‌ برای انجام آزمایش‌ کششی‌ ساخته‌ شده و مورد آزمایش‌ قرار گرفته‌ است‌. میزان نانوسیلیس‌ و نانورس در سه‌ نسبت مختلف‌ 0.25 و 0.50 و 0.75 وزن سیمان به‌ مخلوط بتن‌ اضافه‌ شده است‌. نتایج‌ بدست‌ آمده نشان دهنده افزایش‌ مقاومت‌ فشاری، کششی‌ بتن‌ در اثر افزودن نانوسیلیس‌ و نانورس است‌

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of the effect of nano-silica and nano-clay on the mechanical characteristics of plastic concrete in porous environments

نویسندگان [English]

  • Firouz Karamshahi 1
  • ebrahim nohani 2
  • Mohammad Hossein Noorolah Dezfouli 3

1 Civil Engineering - Construction Management, Faculty of Engineering, Azad University, Khorramshahr-Persian Gulf International Branch, Khorramshahr, Iran

2 Material and Energy Research Center, Islamic Azad University, Dezful, Iran

3 Department of Civil Engineering, Khorramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran

چکیده [English]

Concrete is one of the most widely used materials in construction, and the reason for that is its hardness, durability and high resistance. Pores are usually filled with fluid. So far, nanostructures with regular and irregular shapes have been made from different materials, which in total form one of the most diverse categories of materials. In this regard, 30 samples were made and tested for compressive strength testing and 30 samples for tensile testing. The amount of nanosilica and nanoclay in three different ratios of 0.25, 0.50, and 0.75 of cement weight has been added to the concrete mixture. The obtained results show an increase in the compressive and tensile strength of concrete due to the addition of nanosilica and nanoclay

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plastic concrete
  • compressive and tensile strength
  • porous medium
  • nanosilica and nanoclay