| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاندیدا دکتری سازه، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین ایران

2 1- دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

آسیب دیدگی بتن و کاهش ویژگی‌های دوام بتن تحت حملات سولفاته از موضوعات حائز اهمیت است. در مقایسه باحالتی که بتن در محلول‌های سولفاته همیشه غوطه‌ور ‌می‌باشد، آسیب‌های واردشده در محیط‌های خشک و تر پیچیده‌تر می‌باشد. درواقع سیکل خشک و تر عاملی قابل‌توجه بوده که روی حمله سولفاته‌ی بتن اثرگذار می‌باشد. برخی سازه‌های بتنی همچون اسکله‌ها به دلیل نوسانات مکرر سطح آب در معرض سیکل تر و خشک می باشند و موجب ایجاد یک پروسه ادامه‌دار شده که یون‌های مخرب به ماتریکس در خلال تر شدن وارد می‌شود و ترک‌های بیشتری در پروسه خشک شدن تولید می‌شود. با توجه به گسترش استفاده از بتن پرمقاومت و ضعف های این بتن در شرایط مذکور، مطالعه‌ی حاضر بر آن دارد که میزان و نحوه‌ی عملکرد بتن HS و FRHSC مسلح شده با الیاف پلی‌پروپیلن (PP) و فولادی (ST) و اثر توأم آن‌ها را تحت شرایط سیکل‌های خشک و تر حاوی سولفات منیزیم در مدت 6 ماه و از طریق ارزیابی مقاومت فشاری، مقاومت کششی، جداشدگی و تست جمع شدگی بررسی کند. از جمله مهمترین نتایج این مطالعه این است که علی رغم افت مقاومت بیشتر بتن حاوی الیاف فولادی در سیکل های خشک و تر اما الیاف فولادی در افزایش مقاومت فشاری و کششی بتن HS در مقایسه با الیاف پ پ بسیار تاثیر گذار تر است و رفتار بهتر آن در طی سیکل های مورد بررسی می باشد به طوری که میزان بهبود در نتایج جمع شدگی نمونه های بتن پرمقاومت حاوی الیاف ترکیبی فولادی و پلی‌پروپیلن ، حاوی الیاف استیل وحاوی الیاف پلی‌پروپیلن در مقایسه با بتن پرمقاومت بدون الیاف به ترتیب 33، 24 و 13 درصد بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of mechanical characteristics of high strength concretes reinforced with steel and polypropylene fibers exposed to wet and dry cycles in magnesium sulfate environment

نویسندگان [English]

  • Masoud Dehkhoda Rajabi 1
  • Ramazanali izadifard 2

1 Structural Engineering Ph.D. candidate, Azad Islamic University, Qazvin, Iran

2 Associate professor, Civil Eng. Dep.Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Concrete Damaging and reduction of durability characteristics under sulfate attack is one of the important matters. Compared to the situation where concrete is always immersed in sulfate environments, the damages caused in dry and wet conditions are more complex. The dry and wet cycle is a significant factor that affects on the sulfate attack of concrete. Some concrete structures such as piers, are subject to wet and dry cycles due to sea tides, which causes a continuous process of destructive ions entering to the concrete matrix during wetting, and increasing cracks during the drying process. Considering the wide using of high-strength concrete and the weaknesses of this concrete in the mentioned conditions, the present study has investigated the compressive strength, tensile strength, separation and shrinkage test of HS, FRHSC concrete reinforced with polypropylene (PP), steel (ST) and hybrid fibers under the conditions of dry and wet cycles in the environment containing magnesium sulfate for 6 months. The results of this study show that although dry and wet cycles reduce the strength of concrete containing steel fibers, the effect of these fibers in increasing the compressive and tensile strength of HS concrete is much greater compared to PP fibers. The use of steel fibers, polypropylene and a combination of steel fibers and polypropylene has reduced the shrinkage of high-strength concrete samples by 13, 24 and 33%, respectively (compared to HS concrete without fibers).

کلیدواژه‌ها [English]

  • high-strength concrete
  • steel and PP fibers
  • wet and dry cycle
  • shrinkage
  • composite fibers