| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه علاالدوله سمنانی-گرمسار-ایران

چکیده

حمل ونقل و جابه جایی کالا و مسافر در هر کشور، یکی از اجزای کلیدی توسعه اقتصادی-اجتماعی آن به شمار میرود و بخش عمدهای از بودجه ی ملی را به خود اختصاص میدهد. با توجه به سرعت بالای حمل ونقل هوایی در جابه جایی کالا و مسافر و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی، در برنامه ریزی حمل ونقل کشور بسیار مورد توجه بوده و همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. پروژه‌های ساخت علی الخصوص فرودگاه امام خمینی به دلیل اهمیت زیاد در عمران و آبادی همواره مورد توجه مدیران بوده است. متاسفانه عدم توجه به موضوع نگهداری و تعمیرات، مشکلات زیادی در اینگونه از پروژه‌ها بوجود آمده است. این تحقیق در پی آن است عوامل مهم در نگهداری و تعمیرات این پروژه را شناسایی و اولویت بندی کند که در این راستا از روش تحلیل کیفی و کمی سلسله مراتبی AHP استفاده کرده است. از نتایج این پژوهش میتوان به تعداد پرواز ها، اجرای عملیات لاستیک زدایی، نوع هواپیما، باند جایگزین و وجود تاریخچه تعمیرات اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Management of airport pavement repair. The case of Imam Khomeini International Airport

نویسنده [English]

  • ALI AFSARDALIR

aalaodoleh semnani institution-garmsar-iran

چکیده [English]

Transportation and transportation of goods and passengers in each country is one of the key components of its socio-economic development, and it accounts for a large part of the national budget. Due to the high speed of air transportation in the movement of goods and passengers and its impact on economic development, it has been very important in planning the transportation of the country and has always been of great importance. In this regard, the construction of the airport as a place for the maintenance, assembly and take-off of various types of passenger, military and commercial aircraft is inevitable, and ground facilities are an integral part of the airports, the most important of which is the pavement system. Considering the importance of airports and maintenance of flight levels, this study identifies and prioritizes the effective factors in this regard, which uses a qualitative and quantitative Hierarchical AHP methodology. The results of this study include the number of flights, the implementation of rubber de-mining operations, the type of aircraft, the alternative runway and the history of repairs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Airport
  • flight levels
  • repair
  • maintenance