| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

طرح‌های‌ عمرانی‌ در حکم‌ نبض‌ اقتصاد جامعه‌ هستند؛ به‌ اعتبار این‌ طرح‌ها، سرمایه‌گذاری‌های‌ دولتی‌ محقق‌ و به‌ همراه‌ سرمایه‌گذاری‌های‌ بخش‌ خصوصی‌ رشد اقتصادی‌ را موجب‌ می‌شوند. فعالیت‌های‌ مربوط به‌ طرح‌های‌ عمرانی‌ کشور، عمدتا پس‌ از شکل‌گیری‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ دنبال‌ و از محل‌ درآمدهای‌ عمومی‌ مربوط به‌ بودجه‌ دولت‌ تأمین‌ شده‌ است‌. قابلیتهای مهندسی ارزش در واقع توانایی مهندسی ارزش در بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری جوانب مختلف فعالیتهای اجرا شده در علوم مختلف چه از جنبه تئوری و چه از جنبه عملی می باشد که برای رسیدن به این هدف توجه به اجرای صحیح مراحل مهندسی ارزش در پروژه‌ها اهمیت به سزایی دارد. انجمن فیدیک در تمامی دنیا بعنوان تدوین کننده فرم‌های نمونه قراردادها برای کارهای مهندسی سیویل، ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و برقی شناخته شده است در این پژوهش به بررسی شرایط عمومی پیمان بین ایران و فیدیک از منظر مهندسی ارزش پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Value Engineering & FIDIC

نویسنده [English]

  • Fatemeh Shokati Gourabi

دانشجو

کلیدواژه‌ها [English]

  • value engineering
  • Claim
  • Fidic