| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران-دانشکده عمران

2 دانشگاه آزاد کرمان-تهران-ایران

چکیده

به دلیل پیچیدگی بارهای وارده به اسکله‌های شمع و عرشه به دلیل نوع کاربردی ویژه آن‌ها به عنوان سازه‌های پهلوگیری، همواره طراحی چنین سازه‌هایی دارای چالش‌های بسیاری می‌باشد؛ به طوری که در سال‌های اخیر شاهد انجام پژوهش‌های نوینی در این زمینه هستیم. پس از رخ داد چند زمین‌لرزه شدید در کشورهای لرزه‌خیز ، مشخص شده است که طراحی لرزه‌ای سازه‌های ساحلی به روش رایج نیروئی نیازمند بازبینی دقیقی دارد به طوری که بتوان رفتار آن‌ها را در هنگام زلزله به درستی پیش‌بینی نمود و ایجاد خسارات به تأسیسات روی عرشه و نیز ناپایداری کلی چنین سازه‌هایی پیشگیری به عمل آورد. در نهایت روش طراحی براساس عملکرد به عنوان روشی با قابلیت اطمینان بالا که می‌تواند میزان خرابی‌های رخ داده در سازه تحت اثر زلزله‌هایی با شدت‌های مختلف را پیش‌بینی نماید، به عنوان روشی مطمئن در بسیاری از کشورهای پیشرو در زمینه سازه‌های دریائی برای طراحی لرزه‌ای اسکله‌ها درنظر گرفته شده است. ولی همچنان شاهد استفاده از روش طراحی نیرویی در کشورمان هستیم که این مسئله ممکن است باعث شود تا در هنگام زلزله شاهد خساراتی جدی در این سازه‌ها و صرف هزینه‌های بسیار زیادی جهت تعمیر آسیبات کنترل نشده باشیم؛ لذا در این مطالعه به بررسی نتایج روش‌های طراحی نیروئی رایج در کشور براساس نشریه 631 ، استاندارد 2800 و نیز روش عملکردی براساس آئین‌نامه ASCE/COPRI 61-14 پرداخته خواهد شد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که استفاده از روش طراحی عملکردی موجب توزیع بهینه‌تر مقاومت در سازه و افزایش قابلیت اطمینان عملکرد سازه در هنگام زلزله خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Seismic Design of the Wharves with Performance-Based and Conventional Force-based Design Methods

نویسندگان [English]

  • Seyed Saeid Tabatabaei 1
  • Seyed hamid moafi madani 2

1 Faculty of Civil Engineering, Science and Technology university of Iran

2 Faculty of Civil Engineering, Islamic Azad University, Kerman branch

چکیده [English]

Due to the complexity of loads applied to wharves and piers because of their special application as mooring and berthing structures, their design always has many challenges. These structures have a large mass, and the piles and pile caps connections must sustain large inelastic deformations during major earthquakes which force-based design method cannot consider properly. So this study was undertaken to evaluate the full seismic performance of a typical synchrolift wharf located at Hormozgan province with performance-based design method by a series of static pushover analyses for three different hazard levels in accordance with ASCE/COPRI 61-14 code requirements and local seismicity. Soil-structure interaction, material overstrength, and site-specific response spectra were used to determine the displacement demands. The results reveal that using conventional force-based design method leads to the unreliable deck as well as uneconomical pile foundation designs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wharves and Piers
  • Performance-Based Design
  • Hazard levels
  • Seismic Design
  • Soil-structure interaction