| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو.موسسه اموزش عالی علاالدوله سمنانی

چکیده

موضوع پدافند غیرعامل در جهان هستی از قدمتی به اندازه تاریخ زندگی انسان برخوردار است.
پدافند غیر عامل عبارت است از مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای که به کارگیری آنها موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، ارتقاء امنیت ملی، تداوم فعالیت های ضروری و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد. باتوجه به اهمیت موضوع میزان شناخت پیمانکاران و همچنین نحوه پایش و نظارت کارفرما بر اجرای صحیح اصول پدافند غیر عامل در پروژه های نظامی اهمیت زیادی پیدا می کند. این پژوهش با مطالعه موردی بر روی پیمانکاران پروژه های عمرانی سعی بر بررسی میزان پایبندی و شناخت پیمانکاران نسبت به پدافند غیر عامل و همچنین نحوه نظارت و اشراف کارفرما بر روی پیمانکاران را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

effect of noise level monitoring system in observe and performance of passive defense components.

نویسنده [English]

  • mohammad mohseni

student.alaodole semnani garmsar university

چکیده [English]

The subject of passive defense in the universe is as old as the history of human life.
Non-operational defense is a set of unarmed actions that increase their deterrence, reduce vulnerability, enhance national security, continue essential activities, and facilitate crisis management against enemy threats and military action. Given the importance of contractors' knowledge of how contractors are monitored and monitored, it is important to properly implement non-operating defense principles in military projects. This study is a case study of civil engineering contractors trying to assess the extent to which contractors adhere to non-operating defenses as well as how employers are supervised and supervised by contractors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • passive defense
  • monitoring system
  • reduce vulnerability