| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس مهندسی عمران

چکیده

صنعت ساخت‌ و ساز با توجه به نیازهای خود ازنظر مقاومت، دوام و نیز کارایی بالا، از استفاده‌کنندگان مهم مواد نانو ساختار به شمار می‌رود در این تحقیق به بیان و تفسیر نتایج بدست آمده در زمینه خواص رئولوژیکی و مکانیکی بتن خود تراکم تازه حاوی میکروسیلیس، نانوسیلیس و نانومس پرداخته می‌شود و بررسی نتایج حاصل از آزمایش‌های حالت تازه جریان اسلامپ، T50، زمان قیف V، و جعبه L می‌باشد. براساس نتایج حاصله برای، تمام طرح‌های ساخته شده در این پروژه، جریان اسلامپ نسبت به نمونه کنترل کاهش یافته است. با استفاده از نانومس این کاهش اسلامپ بسیار بیشتر قابل مشاهده می‌باشد. همچنین با توجه به کاهش اسلامپ مقدار زمان T50 با افزودن نانومواد شاهد افزایش آن بودیم که با افزودن نانومس، این افزایش زمان بیشتر از طرح‌های حاوی نانو سیلیس می‌باشد و در این تحقیق زمان قیف عبوری با افزودن نانو مواد افزایش می‌یابد که این افزایش در نمونه‌های حاوی نانو مس بسیار واضح‌تر می‌باشد. هرچند وجود میکروسیلیس و متاکائولن در تمامی نمونه‌های خود موجب افزایش زمان عبوری می‌شود و همچنین نسبت عبوری در L.Box با افزودن نانو مواد کاهش یافته و این کاهش در طرح حاوی 3% نانومس به بیشترین مقدار خود می‌رسد. به طور کلی استفاده از نانو و افزایش درصد استفاده آن در بتن، موجب کاهش کارایی بتن خودتراکم می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Self-Concrete Experiments on Fresh Nano-Particle Density

نویسنده [English]

  • Ramzan Alizadeh Lasaki

Civil Engineering Expert

چکیده [English]

The construction industry is one of the most important users of nanostructured materials due to its requirements in terms of strength, durability and high performance. The nanosilica and nanomaterials are discussed and the results of the new state experiments of slump current, T50, hopper time V, and box L are investigated. According to the results for all the designs made in this project, the slump flow is reduced compared to the control sample. With nanomaterials, this slump reduction is much more visible. Also, due to the slump decrease in T50 time by adding nanomaterials, we observed that by adding nanomaterials, this increase is longer than the designs containing nano-silica and in this study the funneling time is increased by adding nanomaterials, which increases in the samples containing Nano-copper is much clearer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fresh self-compacting concrete
  • nanoparticles
  • rheological properties