بررسی تاثیر استفاده از رنگ پلی‌اورتان بر روی خواص بتن خودتراکم حاوی متاکائولن و میکروسیلیس نسبت به نفوذ یون کلر تسریع شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی مهندسی معماری

چکیده

از بزرگترین معضلات دوام سازه های ی بتن مسلح، خوردگی آرماتورهای فولادی در اثر نفوذ یون کلر به داخل بتن می‌باشد. بر این اساس، اهمیت ارزیابی صحیح مقاومت بتن در برابر نفوذ یون کلر برای دستیابی به سازه‌های با دوام مشخص می‌شود. روش‌های آزمایشگاهی متفاوتی به منظور تعیین پدیده مهاجرت و نفوذ یون کلر به داخل جرم بتن گسترش و توسعه یافته‌اند. در این تحقیق نفوذ یون کلر در نمونه‌ها حاوی نانوسیلیس و نانومس کاهش یافته و با افزایش سن نمونه‌های بتن خودتراکم روند کاهش نفوذ یون کلر مشاهده می‌شود. کاهش نفوذ یون کلر به معنای مقاومت بیشتر در برابر نفوذ در بتن می‌باشد که این مقاومت در نمونه‌های حاوی نانو مس بیشتر از نانوسیلیس مشاهده می‌شود. با افزودن رنگ پلی‌اورتان به نمونه شاهد کاهش نفوذ یون کلر در کلیه نمونه‌ها می‌باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of polyurethane paint on the properties of self-compacting concrete containing methaacolene and silica to accelerated chlorine ion penetration

نویسنده [English]

  • Samira Shokati Gourabi
Bachelor of Architectural Engineering
چکیده [English]

The importance of properly evaluating the strength of the concrete against the penetration of chlorine ions to achieve durable structures is highlighted. Different laboratory methods have been developed to determine the phenomenon of migration and diffusion of chlorine ions into the concrete mass. In this study, chlorine ion penetration decreased in samples containing nanosilica and nanomaterials. Decreasing the chlorine ion penetration means more resistance to penetration in concrete, which is higher in samples containing nano-copper than nano-silica. By adding polyurethane paint to the sample, chlorine ion penetration was reduced in all samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-compacting concrete
  • ion chlorine
  • polyurethane paint