| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیریت فنی و مشاور مدیرعامل

چکیده

مدیریت ریسک ، بخش جدا نشدنی در موفقیت یک پروژه است و فرآیندی محسوب می‌گردد که به شناسایی زود هنگام مشکلات احتمالی و در نتیجه انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از تبدیل آن ها به مشکلات و مسائل واقعی در آینده پروژه کمک می‌کند. رتبه بندی ریسک معمولا با رویکر های مختلفی از جمله رویکرد های کیفی و یا کمی انجام می‌پذیرد. در این مقاله روش‌های تصمیم گیری چند شاخصه به عنوان رویکرد کمی به منظور اولویت بندی ریسک‌های شناسایی شده در پروژه به کار گرفته شده است. انتخاب روش های تصمیم گیری چند معیاره، مستلزم اشراف کامل بر شرایط و ویژگی های مساله است، در غیر این صورت حصول نتایج اشتباه دور از انتظار نخواهد بود. در انتها پس از بررسی شرایط مساله، روش تصمیم گیری چند شاخصه برای رتبه بندی ریسک های پروژه در حالت فازی معرفی شده و کاربرد این رویکرد در صنعت خطوط انتقال آب با استفاده از روش تاپسیس فازی به عنوان مطالعه موردی پروژه طرح گرمسیری- قطعه2 مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Risk Ranking Water Transmission Lines Project Using Fuzzy Decision Process

نویسنده [English]

  • Mostafa Pourhosein zakariaee

Technical management

چکیده [English]

Risk management is an integral part of a project's success and is a process that helps identify early problems and thus take steps to prevent them from becoming real problems in the future. In this paper, multi-criteria decision making methods are used as a quantitative approach to prioritize identified risks in the project. Finally, after reviewing the problem conditions, a multi-criteria decision-making method for ranking the project risks in fuzzy mode is introduced and the application of this approach in the water transmission line industry by using fuzzy TOPSIS method as a case study of the tropical design project - Part 2 Is located.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Management
  • Fuzzy Logic
  • Risk Rating
  • Fuzzy Method