| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دیوان محاسبات کل کشور

چکیده

تصمیم سیستماتیک مدیران به وسیله روشهای مرسوم شامل روش ورودی ،پردازش و خروجی انجام میشوند؛ اگرچه که هیچ ورودی برنامه ریزی شده ای برای اجرای مهندسی ارزش و پژوهش های پایدار در تصمیم گیری مدیران وجود ندارد.تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت نمایش دهنده نقشی مهم در رعایت کیفیت ، اعتبار ، ماندگاری و افزایش کارآیی در تمام پروژه تحت مدیریت مدیر ، بدون از بین بردن نیازهای آینده آن هستند.مهندسی ارزش تلاش منظم و خلاقانه ای جهت تحلیل نیازهای عملکردی یک پروژه برای دستیابی به عملکردهای ضروری با کمترین هزینه در طول عمر پروژه است.این نوشته ، مهندسی ارزش و اجزای آن را برای به دست آوردن بهترین ارزش همراه با پایداری طولانی مدت در سراسر عمر یک پروژه تحت تصمیم گیری مدیران بازبینی می کند و همچنین مرحله های مختلف مهندسی ارزش و ارتباط آن با مدیریت و پروژه را پوشش می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Value engineering, a useful tool for managers to make decisions

نویسنده [English]

  • Kamran Yektaee

Supreme Audit Court (SAC) of I.R. Iran

چکیده [English]

Systematic decision making by managers is carried out by conventional methods including input, processing and output methods, although there are no planned inputs for executing value engineering and sustained research in manager decision making. Compliance, quality, reliability, and performance enhancement are all managed by the project manager without compromising on its future needs. It reviews managers' decisions as well as disruptions Engineering covers value and its relationship to management and the project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value engineering
  • management
  • decision making
  • decision making tools
  • sustainable decision making